Did you know National Strategic Plan
4 เม.ย. 61
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ มรดกที่ คสช. สร้างไว้ให้กับสังคม ไอลอว์ติดตามกระบวนการ เนื้อหา และรวบรวมบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ให้ติดตามกัน 
19 ต.ค. 61
คสช. ใช้มาตรา 44 คลายล็อกพรรคการเมือง ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 สาระสำคัญคือ ขยายกรอบเวลาให้พรรคการเมืองดำเนินงานธุรการของพรรค ยกเลิกระบบไพรมารีโหวตโดยให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 11 คนมีอำนาจในการสรรหาแทน 
Amend NCPO's Strategic
17 ต.ค. 61
ยุทธศาสตร์ คสช. ที่จะบังคับใช้ยาวนานถึง 20 ปี ทำให้เกิดคำถามว่าการเขียนยุทธศาสตร์ล่วงหน้านานเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงหรือ เพราะปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การบังคับและการมีบทลงโทษให้รัฐบาลต่างๆ ที่ไม่เดินตามยุทธศาสตร์ คสช. ทำให้ยุทธศาสตร์ คสช.
16 ต.ค. 61
14 ตุลาคม 2561 เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ (Free, Fair & Fruitful Election) หรือ FFFE จัดเสวนาในหัวข้อ “การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมกับอนาคตสังคมและการเมืองไทย: มุมมองจากภาคประชาสังคม” ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
FFFE Network
14 ต.ค. 61
14 ต.ค. 2561 ภาคประชาชนและพรรคการเมือง ในนาม “เครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ” ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ขอให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมเพื่อรับฟังและเสนอนโยบายกับประชาชนได้
NCPO Election
13 ต.ค. 61
การเลือกตั้งในปี 2562 ภายใต้กติกาที่ คสช. ร่างขึ้น บีบรัดให้พรรคการเมืองพบกับความยากลำบาก เมื่อรวมกับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น กกต., ประกาศ คสช., อำนาจ ม.44 ฯลฯ ก็แทบจะเห็นได้ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกออกแบบเพื่อให้เป็น “การเลือกตั้งตามแบบของ คสช. โดย คสช. เพื่อ คสช.”  
11 ต.ค. 61
สถานการณ์ทางการเมืองไทยที่กล่าวได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ แต่ก่อนที่เราจะเดินไปสู่อนาคต เราอาจเรียนรู้จากอดีตของความรุ่งเรือง การต่อสู้ทางอำนาจ และการล่มสลาย ได้ด้วยการทบทวนสายธารแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน เช่นเดียวกับงานเสวนาวิชาการ "