10 mechanisms
29 ต.ค. 60
กลไกใหม่ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 เช่น กฎหมายพรรคการเมือง การนับที่นั่งส.ส. กลไกลนายกฯคนนอก ฯลฯ หากถูกนำมาใช้ประกอบกันในเงื่อนไขและจังหวะเวลาที่ถูกต้อง อาจทำให้ คสช. สามารถควบคุมผลการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ และทำให้การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่มีความหมาย
Women Day Seminar
18 มี.ค. 61
เนื่องในวันสตรีสากล กสม. จัดงานมอบรางวัลกับเชิดชูเกียรติแด่บุคคลและองค์กร 6 รางวัล ที่เป็นผู้หญิงทำงานปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้ได้รับรางวัลยังเรียกร้องพื้นที่สำหรับผู้หญิง ให้รัฐคอยปกป้องสิทธิไม่ใช่เป็นผู้ทำร้าย ให้ถอนฟ้องคดีปิดปาก และยกเลิกประกาศ คสช. ที่จำกัดการแสดงออก
Angkhana
18 มี.ค. 61
งานวันสตรีสากลปี 61 นอกจากการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แล้วยังพูดคุยกันถึงสถานการณ์การคุกคามนักปกป้องสิทธิที่เป็นผู้หญิง ซึ่งถูกใช้เพศเป็นเครื่องมือในการลดทอนความน่าเชื่อถือ ถูกตีตราจากผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ด้วยวัฒนธรรมที่ความคาดหวังต่อบทบาทของผู้หญิง
14 ปี ทนายสมชายหาย: กฎหมายต่อต้านการอุ้มหายยังไม่คืบหน้า ใช้มติคณะรัฐมนตรีตั้งกร
17 มี.ค. 61
วันที่ 12 มีนาคม 2561 มีการจัดงานครบรอบ 14 ปี การหายตัวไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในงานมีการวางดอกไม้รำลึกถึงทนายสมชาย โดยครอบครัว และมีเวทีเสวนาเรื่อง “พัฒนาการล่าสุดของ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและบังคับสูญหาย”
The new method to postpone election by NLA
16 มี.ค. 61
แม้ คสช. จะพยายามหาเทคนิคใหม่ๆ มาเลื่อนเลือกตั้งไปแล้วถึง 4 ครั้ง ไล่ตั้งแต่ แก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวฯ 2557, คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์แล้วร่างใหม่, แก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวตามที่พระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกต จนมาถึงขยายเวลาบังคับใช้กฎหมาย ส.ส. ออกไปอีก 90 วัน และล่าสุดดูเหมือน คสช.
Election will be postpone If NLA file a petition to Constitutional Court
14 มี.ค. 61
แม้ สนช. จะลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. … ไปแบบเอกฉันท์ แต่ทว่าการเลือกตั้งตามโรดแมปก็ยังไม่นิ่ง และมีเหตุให้ต้องเลื่อนหากสนช. ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กฎหมาย ส.ว. ทั้งฉบับขัดต่อรัฐธรรมนูญ รวมถึงหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้กฎหมาย ส.ว.
์NLA
7 มี.ค. 61
ประเด็นที่เป็นปัญหาใน ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยที่มา ส.ส.ฯ คณะกรรมาธิการร่วมสามฝ่ายที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจาก สนช. กรธ. และประธาน กกต. มีมติร่วมกัน ในประเด็นสำคัญ คือห้ามจัดมหรสพ ผู้สมัครพรรคเดียวกันลงหลายเขตใช้คนละเบอร์