Highlight >
People TN
27 ก.พ. 63
สถานการณ์ทางการเมืองต้นปี 2563 เกิดกระแสความไม่พอใจต่อการครองอำนาจแบบเผด็จการของรัฐบาล คสช.2 แผ่ขยายวงกว้างไปทั่ว ไอลอว์เสนอให้ผู้ที่กำลังทำกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยช่วยกันพิจารณาข้อเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดนี้ ในฐานะหนทางหนึ่งที่จะกลับสู่ประชาธิปไตย 
31 มี.ค. 63
การใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ#Covid19 ดูจะเป็นไปได้ยากในเรือนจำไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็ยอมรับว่าหากมีการแพร่ระบาดของโรคในเรือนจำก็จะบริหารจัดการได้ยาก
30 มี.ค. 63
การรับมือโรคระบาดนั้นสัมพันธ์กับการบริหารจัดงานงบประมาณของรัฐ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน เยียวยา ทุกภาคส่วน แม้ปกติ รัฐบาลจะมี พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นกระเป๋าตังหลัก แต่มันก็อาจจะไม่เพียงพอ เลยต้องมี "ออฟชั่นเสริม" เติมสภาพคล่องให้รัฐบาล
29 มี.ค. 63
ในระหว่างที่ไวรัสโคโรนากำลังระบาดในหลายๆประเทศ การลดความหนาแน่นในเรือนจำด้วยการปล่อยผู้ต้องขังบางส่วนเป็นแนวทางที่หลายๆประเทศเลือกใช้
28 มี.ค. 63
การแพร่ระบาดของโควิด 19 โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับโลก ไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ดังนั้น การรับมือสถานการณ์วิกฤติรัฐต้องมีความเพียบพร้อมในการใช้เงินงบประมาณแก้ปัญหา
Fit to fly case
27 มี.ค. 63
ชาวไทยที่อยู่ไอร์แลนด์ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งพิพากษาเพิกถอน ประกาศ กพท. ที่บังคับให้ผู้โดยสารสัญชาติไทยต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (fit to fly) และ หนังสือรับรองจากสถานทูต ถึงจะเข้าประเทศได้
25 มี.ค. 63
25 มีนาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และใช้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งให้อำนาจนายกฯ ในการสั่งการหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการออกข้อกำหนดในการกำหนดเรื่องการเดินทาง หรือ กำหนดเวลาเข้าออกจากบ้าน