Highlight >
Timeline
18 ก.ค. 64
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 หรือ เมื่อหนึ่งปีก่อนหน้านี้ กลุ่มเยาวชนปลดแอก หรือ Free Youth ได้จัดการชุมนุมใหญ่บนท้องถนนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งนับว่าเป็นการเคลื่อนไหวก้าวสำคัญที่นำไปสู่การเคลื่อนไหวยกระดับของกลุ่มต่างๆ ที่ไม่พอใจรัฐบาล โดย ณ ขณะนั้น ข้อเรียกร้องสำคัญ มีอยู่สามข้อ คือ ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ หยุดคุกคามประชาชน   
่judges' salary, position allowance and welfare benefit
31 ก.ค. 64
การทำงานของผู้พิพากษา จะต้องเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงจากองค์กรอื่นหรือจากบุคคลที่มีอำนาจจนทำให้การตัดสินคดีไม่อิสระ การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสวัสดิการผู้พิพากษาจึงต้องกำหนดให้ผู้พิพากษาดำรงชีพได้อย่างไม่เดือดร้อน แต่เงินเหล่านั้น ก็มาจากงบประมาณของแผ่นดิน
Fake news Covid-19
30 ก.ค. 64
องค์กรวิชาชีพสื่อจัดเสวนาหัวข้อ “หยุดอ้างข่าวปลอม หยุด พ.ร.ก.ฉุกเฉินคุกคามเสรีภาพสื่อ-ประชาชน” ประเด็นสืบเนื่องจากข้อกำหนดนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 27 ข้อ 11 เรื่อง ข้อห้ามนำเสนอข่าวสารที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือบิดเบือนให้เข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
Police interview
30 ก.ค. 64
ในสภาวะที่สถาบันตำรวจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านและแรงกดดันจากสังคม เราชวน “เอก” ข้าราชการตำรวจ มาพูดคุยถึงความฝัน  ความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และมุมมองของเขาในฐานะตำรวจรุ่นใหม่ที่มีต่อสถาบันตำรวจท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน
28 ก.ค. 64
ในยามที่ความนิยมของรัฐบาลกำลังถดถอยลงจากความผิดพลาดในการแก้ปัญหาสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับเสียงจากกัลยาณมิตรของพรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องการเห็นพรรคประชาธิปัตย์ 'ถอนตัว' ก็ดังขึ้นเรื่อยๆ เราจึงตัดสินใจพูดคุยกับหนึ่งในอดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์
khook son kook chevit phutongkhang nai covid ralok tee sam
27 ก.ค. 64
ผู้ต้องขังคือหนึ่งในประชากรกลุ่มเปราะบางต่อการติดเชื้อโควิด19 ด้วยสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำที่แออัดและการเข้าถึงเครื่องมือป้องกันการติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่จำกัด หากมีผู้ต้องขังติดเชื้อการแพร่ระบาดก็อาจยากเกินควบคุม
24 ก.ค. 64
ประชาชนยื่นหนังสือต่อสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2540 เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตั้ง "คณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค" หรือ คตส.