4 เม.ย. 61
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ มรดกที่ คสช. สร้างไว้ให้กับสังคม ไอลอว์ติดตามกระบวนการ เนื้อหา และรวบรวมบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ให้ติดตามกัน 
Death Penalty
21 มิ.ย. 61
ท่ามกลางบรรยากาศที่โทษประหารชีวิต ถูกนำกลับมาใช้ในทางปฏิบัติอีกครั้งในรอบเกือบสิบปี ทำให้สังคมไทยตื่นตัวถกเถียงกันเรื่องการประหารชีวิตกันอีกยกใหญ่ จึงชวนทำความรู้จักที่ทางของโทษประหารชีวิตในกฎหมายไทย เงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรณีต่างๆ 
Kasit Piromya on Decentralization
21 มิ.ย. 61
หลายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยการกระจายอำนาจประสบความสำเร็จ เพราะว่าได้โอนอำนาจต่างๆ ไม่ใช่แค่ในระดับส่วนกลางมาสู่ท้องถิ่น แต่ยังโอนอำนาจไปยังสมาคมวิชาชีพ โอนงานสังคมสงเคราะห์ให้กับองค์กรเอ็นจีโอ ซึ่งการโอนอำนาจไปส่วนต่างๆ คือการเชื่อมั่นว่าประชาชนจะสามารถจัดการตัวเองได้
20 มิ.ย. 61
เมื่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ หรือ 'ยุทธศาสตร์คสช.' ถูกประกาศใช้ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติต้องจัดทำแผ่นแม่บทขึ้นมาเป็นแผนสำหรับการทำงานของหน่วยงานรัฐ และครอบคลุมไปถึงการจัดทำงบประมาณหรือการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คสช. ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐบาลชุดใดไม่ทำตาม
forestation
16 มิ.ย. 61
คำสั่ง คสช. ที่ 64/2557 และ 66/2557 ให้อำนาจทหารเข้า "ทวงคืนผืนป่า" ใช้มาครบสี่ปีแล้ว เครือข่ายประชาชนถอดบทเรียน พบผลกระทบชาวบ้านถูกไล่ออกจากที่ดิน ถูกจับกุมดำเนินคดีอย่างมาก ผ่านมาสี่ปีปัญหายังไม่จบแต่ก็ทวงคืนผืนป่าไม่ได้ตามเป้า จึงเป็นนโยบายที่ล้มเหลว 
11 มิ.ย. 61
พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ทำให้การที่ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีความสำคัญมาก เนื่องจาก สมาชิกพรรคการเมืองมีภารกิจต่อพรรคการเมืองหลายอย่าง เช่น เข้าร่วมประชุมเพื่อตั้งพรรค จัดตั้งสาขาพรรค และลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัครส.ส.ขั้นต้น (primary vote) เป็นต้น 
สนช. เห็นชอบเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท ให้รัฐบาล คสช. - งบกลาโหมติดท็อป 5
8 มิ.ย. 61
7 มิถุนายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนัดพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตั้งวงเงินงบประมาณไว้สูงถึง 3 ล้านล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากวงเงินงบประมาณปี 2561 ประมาณ 1 แสนล้านบาท โดย สนช. มีมติรับหลักการ 197 เสียง งดออกเสียง 3 เสียงจากจำนวนผู้ร่วมประชุม 200 คน