Amend Constitution: 20 Thai Constitutions Have Been Successfully Amended 22 Time
16 ส.ค. 62
"การแก้ไขรัฐธรรมนูญ" เป็นหัวข้อที่สังคมพูดถึงกัน แม้รัฐธรรมนูญปี 2560 จะแก้ไขยาก แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย ระยะเวลา 87 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐธรรมนูญเคยถูกแก้ไขสำเร็จมาแล้ว 22 ครั้ง ต่างกรรมต่างวาระด้วยกัน ซึ่งในยุคที่มีการเลือกตั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญไปทั้งสิ้น 10 ครั้ง 
universal pension
16 ต.ค. 62
ภาคประชาชนยื่นรายชื่อ “ผู้ริเริ่ม” ร่างพ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ เพื่อเข้าชื่อประชาชนให้ครบ 10,000 คน หลักการสำคัญ คือ ให้คนอายุ 60 ปีทุกคนมีหลักประกันได้สวัสดิการเท่าเส้นความยากจน คือ ประมาณ 3,000 บาท ก่อนเตรียมนำรายชื่อทั้งหมดมายื่นอีกครั้ง 6 พฤศจิกายนนี้
Puay wrote "From Womb To Tomb" dreaming about the society he wanted
16 ต.ค. 62
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เขียน “ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” กล่าวถึงสังคมที่ต้องการ มีสวัสดิการและสภาพชีวิตพื้นฐานที่ดีพอแก่คนไทย เป็นตัวอย่างบทความที่มีเนื้อหาครบถ้วน นำเสนอได้น่าสนใจ ทันสมัย และนำความคิดสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
14 ต.ค. 62
14 ตุลาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์​ ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน 6 เครือข่ายใน People Go Network และเครือข่ายอื่นๆ ที่เข้าร่วมกัน แถลงเข้าร่วมกับ คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) เพื่อรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 สร้างสังคมประชาธิปไตย สร้างพื้นที่ให้ประชาชน
why people like constitution of Thailand 1997
13 ต.ค. 62
ย้อนกลับไปเมื่อ 12 ปีที่แล้ว วันที่ 11 ตุลาคม 2540 คือวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 ของประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้นับการขนานนามว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ขณะที่หลังจากรัฐธรรมนูญ 2540 สิ้นสุดประเทศไทยก็มีรัฐธรรมนูญเพิ่มอีก 4 ฉบับ ปัจจุบันมีรัฐธรรมนูญ
11 Oct Seminar
12 ต.ค. 62
วงเสวนาเปิดประเด็นคุยต่อจากแถลงการณ์ 25 ของคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาที่ยิงตัวเอง ทั้งประเด็นความเป็นอิสระของผู้พิพากษา โอกาสที่จะถูกแทรกแซงโดยอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรืออิทธิพลของทหาร และประเด็นสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายพิเศษ ในพื้นที่ชายแดนใต้
Nothing to do
11 ต.ค. 62
สำหรับคนที่เคยเข้าชื่อเสนอ "ปลดอาวุธคสช" ด้วยกัน เมื่อได้รับจดหมายจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ก็จะเห็นว่า จดหมายนั้นเพียงเปิดโอกาสให้คัดค้านสำหรับกรณีที่ถูกแอบอ้างชื่อเท่านั้น เพียงไม่ต้องคัดค้าน หรือไม่ต้องทำอะไรต่อ การเข้าชื่อก็สมบูรณ์