50,000 people have right to propose draft constitution to parliament
17 ม.ค. 63
ประชาชนอาจไม่ต้องรอให้สภาผู้แทนฯ ทำงานการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ฝ่ายเดียว เพราะสามารถริเริ่มเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วยตนเอง โดยรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 256 (1) ให้สิทธิประชาชน 50,000 คน รวบรวมชื่อกันเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือ “ฉบับประชาชน” ต่อรัฐสภาได้
Digital Government?
25 ม.ค. 63
กฎหมายใหม่ให้หน่วยงานรัฐมีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เต็มที่ ยกเลิกการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไปยื่นขออนุญาตและให้หน่วยงานต่างๆ เชื่อมโยงส่งข้อมูลกันเอง การชำระเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ก็ต้องให้จ่ายผ่านดิจิทัลได้
24 ม.ค. 63
กรณีเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่ออกมายอมรับว่าไม่ได้อยู่ประชุมสภา แต่มีชื่อว่าลงคะแนนโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และยังมีคลิปจาก ส.ส. จากพรรคพลังประชารัฐเสียบบัตรลงคะแนนซ้ำเกินหนึ่งใบ ทำให้เกิดข้องสงสัยว่าผลของการกดโหวตแทนกันจะนำไปสู่อะไรบ้าง
FTA Watch Statement
21 ม.ค. 63
กลุ่มศึกษาช้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอว็อทช์) แถลงกรณีรัฐบาลเตรียมรื้อฟื้นการค้าไทย-อียู หวั่นค่าใช้จ่ายด้านยาแพงขึ้น 81,356 ล้านบาท, เกิดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์ไปเพาะปลูกต่อได้ ชี้รัฐธรรมนูญ 60 เรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศล้าหลังที่สุด
Pramote
21 ม.ค. 63
ชาวบ้านบ้านน้ำพุ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ขอความเป็นธรรม ให้รังวัดพิสูจน์สิทธิในที่ดินกันใหม่ หลังป่าไม้เข้าตรวจยึดตั้งแต่ปี 2558 โดยไม่แจ้งให้ชาวบ้านที่ทำกินอยู่เข้าแสดงหลักฐานการครอบครอง และนำไปสู่การตัดฟัน เผา พืชผลของชาวบ้านช่วงปลายปี 2562
19 ม.ค. 63
21 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ แต่เชื่อว่า หลายคนที่ไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดคงยังมีคำถาม ตั้งแต่ว่า ยุบพรรคในข้อหาอะไร ใช้อะไรเป็นหลักฐาน และศาลรัฐธรรมนูญเป็นใครมาจากไหน รวมถึงคำถามสำคัญที่ว่า ยุบอนาคตใหม่แล้วไงต่อ ชวนมาสำรวจคำตอบกัน
17 ม.ค. 63
ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัย คำร้องขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยอ้างว่า พรรคการเมืองนี้กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่เรียกเป็นชื่อเล่นว่า "คดีอิลลูมินาติ" แต่อย่างไรก็ดี