4 เม.ย. 61
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ มรดกที่ คสช. สร้างไว้ให้กับสังคม ไอลอว์ติดตามกระบวนการ เนื้อหา และรวบรวมบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ให้ติดตามกัน 
พ.ร.บ.คอมพ์
15 ส.ค. 61
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 หรือที่คุ้นหูในชื่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 ประเด็นที่มีการแก้ไขใหม่คือการแก้ไขมาตรา 14 เพื่อป้องกันการนำ พ.ร.บ.
15 ส.ค. 61
ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒน์ เป็นร่างที่พัฒนาต่อยอดมาจาก ร่าง พ.ร.บ.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ตั้งแต่ 16 มกราคม 2561 ก่อนจะแก้ไขเพิ่มเติมและ “กลายร่าง” มาเป็นร่าง พ.ร.บ.
14 ส.ค. 61
สมาชิก สนช.36 คน ขอเข้าชื่อเสนอแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ประเด็น “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ สนช. การเสนอแก้ไขครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก กกต. ชุดปัจจุบัน ประกาศรายชื่อผู้ตรวจการฯ  616 คน ซึ่งหาก สนช. แก้ไขสำเร็จจะมีผลให้ผู้ตรวจการฯ
10 ส.ค. 61
สี่ปีที่ผ่านมา คสช. ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งรวมเก้าฉบับ สั่งการต่างๆ แทนองค์กรอิสระอย่าง กสทช. ทำให้ภารกิจปฏิรูปสื่อของ กสทช. เดินหน้าไปอย่างกระท่อนกระแท่น และการจัดสรรคลื่นความถี่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์
Reform Assembly
10 ส.ค. 61
สภาปฏิรูปทั้งสองแห่ง ใช้งบประมาณไปกว่าพันเจ็ดร้อยล้านบาท ผลิตข้อเสนอมากว่าพันข้อ โดยเป็นการเสนอร่างพ.ร.บ. อย่างน้อย 105 ฉบับ แต่ตลอดสี่ปีในการออกกฎหมายอย่างรวดเร็วของ สนช. ก็หยิบข้อเสนอเหล่านี้มาผ่านเป็นกฎหมายไปแล้วเพียง 6 ฉบับเท่านั้น
คุยกับ “ไพฑูรย์ สร้อยสด” ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งคสช.
8 ส.ค. 61
ปัญหาเรื่องป่าไม้ เกี่ยวกับการรุกล้ำที่ดินในประเทศไทยมีความยืดเยื้อมายาวนาน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากนโยบายของรัฐในแต่ละช่วง ในยุคที่ประเทศอยู่ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) นโยบาย "ทวงคืนผืนป่า”