สรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ และคำถามพ่วง
  สรุปรวมเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ ในหลากหลายประเด็น รวมทั้งคำถามพ่วง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงประชามติ ในวันที่ 7
  three years NCPO
  20 พ.ค. 60
  รายงานเนื่องในวาระ คสช. อายุครบสามปี ชี้ให้เห็นว่า เวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยภายใต้ การออกคำสั่งตาม มาตรา 44, การออกกฎหมาย, การเขียนรัฐธรรมนูญ, การปิดกั้นความคิดเห็น โดย คสช. ได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง สังคม และการตรวจสอบอำนาจรัฐไปอย่างไรบ้าง 
  medicine
  25 มิ.ย. 60
  พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมาย "บัตรทอง" ใช้มา 15 ปีแล้ว กระทรวงสาธารณสุขจึงรวบรวมปัญหาแล้วเสนอร่างแก้ไข ส่วนแก้เรื่องอำนาจบริหารจัดการ เปลี่ยนองค์ประกอบบอร์ด ด้านภาคประชาชนค้านหลายเรื่อง ถ้าแก้แบบนีจะแย่ลง ไม่แก้ดีกว่า
  healthcare logo
  24 มิ.ย. 60
  จากข้อพิพาทการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมาย "บัตรทอง" ระหว่างภาคประชาชนกับกระทรวงสาธารณสุข ฝั่งภาคประชาชนชี้แจงบางมาตราที่จริงๆ ก็เห็นด้วยกัน และบางมาตราที่ต้องคัดค้าน
  National Strategic Plan Committee
  21 มิ.ย. 60
  แม้ยังไม่เห็นเนื้อร่างยุทธศาสตร์ชาติ แต่ที่เป็นรูปธรรมแน่นอนแล้วคือ “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ซึ่งต่อจากนี้ไปคณะกรรมการชุดนี้จะเข้ามาทำหน้าที่ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับจริง และเมื่อร่างเสร็จก็จะมีบทบาทในการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลชุดต่อๆ ไป 
  UCL letter
  21 มิ.ย. 60
  องค์กรสิทธิมนุษยชน 86 แห่ง และคนทำงานภาคประชาสังคม 71 รายชื่อ ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกถึงประธาน สนช. และ กรธ. เรื่องการออกพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้ยึดหลักการสนธิสัญญาปารีส ให้องค์กรมีความเป็นอิสระ เห็นด้วย "เซ็ตซีโร่"
  NLA spiked meeting
  16 มิ.ย. 60
  ผลสอบ 7 สนช. ไม่ผิดจริยธรรมเนื่องจากลาประชุมตามระเบียบ ขณะที่ สนช. มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่ ไม่มีบทกำหนดให้สมาชิกต้องมาลงมติหรือไม่ รองประสนช.ยันแก้ตามรัฐธรรมนูญ 2560 
  P-move statement on Park Bill
  13 มิ.ย. 60
  แถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และเครือข่ายองค์กรพันธมิตร เรื่องขอให้รัฐบาลชะลอการผลักดันร่าง พ.ร.บ. 4 ฉบับ และเปิดให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา 77