ควรแก้เนื้อหาในมาตรา 14, 15, 16 และ 20 อย่างไร ตัดทิ้งทั้งมาตรา หรือแก้ไขให้เป็นอย่างไร

ออกแบบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ส่งเสริมสังคมสื่อสาร

เมื่อ 17 มิ.ย. 2552
ออกแบบ
3

ควรแก้เนื้อหาในมาตรา 14, 15, 16 และ 20 อย่างไร ตัดทิ้งทั้งมาตรา หรือแก้ไขให้เป็นอย่างไร


ออกแบบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ส่งเสริมสังคมสื่อสาร

Comments

webmaster's picture
ถูกต้องค่ะ มันต้องชัดเจน...ชี้ชัดลงไป
isAMare's picture
น่าจะตัดมาตรา 14 และ 15 ออก เพราะมันเป็นความผิดด้านเนื้อหา ซึ่งก็ซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว
bact's picture
อะไรที่มีอยู่ในกฎหมายอื่นอยู่แล้ว ก็ตัดออกไปให้หมด
opop's picture
มาตรา 15 ทำให้ผู้ให้บริการได้รับผลกระทบมาก เดือดร้อน แต่มันก็อาจจะจำเป็นสำหรับผู้ให้บริการที่จงใจมีส่วนรู้เห็นกับข้อความที่ผิดทั้งหลาย โดยไม่ยอมลบออก