ศาลสั่งจำคุก แรงงานพม่า 3 เดือน 15 วัน นั่งเล่น โดมิโน 4 คน ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

ศาลสั่งจำคุก แรงงานพม่า 3 เดือน 15 วัน นั่งเล่น โดมิโน 4 คน ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

เมื่อ 30 มิ.ย. 2563

ศาลแขวงชลบุรี พิพากษาลงโทษคนงานชาวพม่า 4 คน ฐานร่วมกันลักลอบเล่นการพนันต่อแต้ม หรือโดมิโน เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.การพนันให้จำคุก 15 วัน ส่วนความผิดฐานฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ให้ลงโทษจำคุก 3 เดือน โดยไม่รอลงอาญา

 
 
 
ไอลอว์ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศาลแขวงชลบุรีรับฟ้องคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยที่เป็นผู้ใช้แรงงานชาวพม่า 4 คน หนึ่งในนั้นเป็นหญิงที่ตั้งครรภ์ใกล้คลอด ส่วนอีกคนเป็นหญิงแม่ลูกอ่อน
 
ในคำฟ้อง ที่อัยการยื่นฟ้องด้วยวาจาระบุว่า เหตุคดีนี้เกิดขึ้นระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ซึ่งประกาศตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 (ไอลอว์ - ความจริง คือ ประกาศวันที่ 26 มีนาคม) ก่อนที่หลังจากนั้นจะมีการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่อยมา และในขณะเกิดเหตุมีการบังคับใช้ข้อกำหนดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯมาตรา 9 ฉบับที่ 1 ที่กำหนดห้ามไม่ให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 22.30 น. (ไอลอว์ - ซึ่งไม่ใช่เวลาเคอร์ฟิว) จำเลยทั้งสี่คนได้ร่วมกันทำความผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ
 
จำเลยทั้งสี่ร่วมกันล้อมวงเล่นการพนันแต้มต่อ (โดมิโน) อันเป็นการชุมนุม ทำกิจกรรม และมั่วสุมกัน ณบริเวณหอพัก แห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อันเป็นสถานที่แออัดเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค โดยมิใช่การทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเองหรือกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย
 
จำเลยทั้งสี่ร่วมเล่นการพนัน ตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับ 7 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 
 
พนักงานเจ้าหน้าที่จับจำเลยทั้งสี่ ได้พร้อมโดมิโน 29 ตัว เงินสด 20 บาท เสื่อน้ำมัน 1 ผืน อันเป็นทรัพย์สินที่จำเลยใช้เป็นเครื่องมืในการกระทำความผิด ในชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ
 
ในคำฟ้องยังระบุในช่วงท้ายด้วยว่า ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ การที่จำเลยมีเจตนาจงใจกระทำผิดคดีนี้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบและไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม อันอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป จึงขอให้ศาลได้ลงโทษจำเลยในสถานหนัก และไม่รอการลงโทษด้วย
 
ในคำฟ้องยังขอให้ศาลริบของกลางและจ่ายเงินสินบทนำจับตามกฎหมายด้วย
 
ในวันเดียวกับที่รับฟ้อง ศาลพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามฟ้อง การกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษฐานร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัน คงจำคุกคนละ 3 เดือน ฐานร่วมกันเล่นการพันันคงจำคุกคนละ 15 วัน รวมจำคุกคนละ 3 เดือน 15 วัน ให้ริบของกลาง
 
 
ทั้งนี้ ชาวพม่าที่ถูกจับกุมทั้งสี่คน ถูกจับกุมและคุมขังที่สถานีตำรวจภูธรหนองขาม ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 จนกระทั่งถูกส่งตัวไปฟ้องและศาลพิพากษาในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยทั้งสี่คนรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทุกชั้นของการดำเนินคดี หลังศาลพิพากษาองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือได้ช่วยยื่นขอประกันตัว ศาลให้ประกันตัวคนละ 10,000 บาท ซึ่งหลังจากนี้จะยื่นอุทธรณ์ต่อไป เพื่อขอให้ศาลอุทธรณ์ลงโทษสถานเบา