นักศึกษาพบตัวแทนพรรคการเมืองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

 

คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) จัดกิจกรรม
 
"นักศึกษาพบตัวแทนพรรคการเมืองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ"
 
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.45-16.30 น. ณ ห้องประชุมบำรุง-รวิวรรณ ศูนย์ฝึกอบรมวีเทรน ดอนเมือง
 
 
กำหนดการ
 
14.45-15.15 น. การบรรยายหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของกรรมาธิการ”
 
โดย ปดิพัทธ์ สันติภาดา ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
15.15-16.30 น. การอภิปรายหัวข้อ “รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด เรายังไม่ได้ร่าง รัฐบาลที่ดีที่สุด จึงยังไม่ได้เกิด”
 
โดย
 
๐ รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
 
๐ รังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคอนาคตใหม่
 
๐ ดร.ปิติพงษ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรคเสรีรวมไทย
 
๐ รศ.ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ
 
๐ วันนอร์มูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ
 
๐ พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เลขาธิการพรรคประชาชาติ
 
๐ มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่
 
๐ นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย
 
หมายเหตุ: ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้สามารถรับชมถ่ายทอดสดทาง facebook fanpage