ใครออกกฎหมาย: รวมเรื่องราวหกเรื่องเกี่ยวกับสนช. ปี 2557-?

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ไอลอว์ ทำรายงานชิ้นสำคัญเกี่ยวสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ชุดปัจจุบัน ที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รายงานมีทั้งหมดหกชิ้น ตีแผ่เรื่องราวของสนช.ชุดปัจจุบัน ซึ่งทำหน้าที่ออกกฎหมายใช้บังคับกับประชาชนไทยทั้งประเทศ

 

รายงานทั้งหมดหกชิ้นประกอบด้วย

 

- ใครออกกฎหมาย? 1: "สภาทหาร-สภาผลประโยชน์" เมื่อคนใกล้ชิดผู้นำประเทศอยู่เต็มสนช.

ใครออกกฎหมาย? 2: ส่องสนช. ‘สภาอาวุโส’ วัยหลังเกษียณ 75% พบแก่สุด 92 ปี อ่อนสุด 51 ปี

ใครออกกฎหมาย? 3: ค้านไม่ต้อง-เห็นชอบครับ! สนช. 90% ไม่แตกแถว

ใครออกกฎหมาย? 4: "The Lucky 7" กับเจ็ดสนช. ที่ขาดประชุมบ่อยจนอาจสิ้นสภาพ

ใครออกกฎหมาย? 5: ข้าราชการยึดอำนาจออกกฎหมาย ร่างเอง-โหวตเอง-ได้ประโยชน์เอง

ใครออกกฎหมาย? 6: จากรัฐประหาร 49-57 สนช.สืบทอดอำนาจ หน้าเดิมได้แต่งตั้งซ้ำ