ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชนฉบับไหน ที่ชนะใจคุณ?

ร่างฉบับสถาบันพระปกเกล้า
91% (182 votes)
ร่างฉบับมสช. (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)
9% (17 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 199 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

Comments

poll's picture
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...
วิเคราะห์เปรียบเทียบ : ร่างกฎหมายเข้าชื่อ ฉบับสถาบันพระปกเกล้า VS ฉบับมสช.
http://ilaw.or.th/node/206