การประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ในการประชุมอาเซียนที่ภูเก็ต น่าจะส่งผลอย่างไรบ้าง

ทำให้การประชุมครั้งสำคัญผ่านไปได้อย่างราบรื่น
11% (7 votes)
ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความเชื่อมั่น
11% (7 votes)
ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความไม่เชื่อมั่น
57% (37 votes)
ประชาชนถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ
14% (9 votes)
เกิดความมั่นคงและสงบสุขในสังคมไทย
0% (0 votes)
สถานะความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง
3% (2 votes)
อื่นๆ (เพิ่มเติมได้ในช่องความเห็น)
5% (3 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 65 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต