การประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ในการประชุมอาเซียนที่ภูเก็ต น่าจะส่งผลอย่างไรบ้าง

ทำให้การประชุมครั้งสำคัญผ่านไปได้อย่างราบรื่น
7% (1 vote)
ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความเชื่อมั่น
7% (1 vote)
ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความไม่เชื่อมั่น
13% (2 votes)
ประชาชนถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ
60% (9 votes)
เกิดความมั่นคงและสงบสุขในสังคมไทย
0% (0 votes)
สถานะความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง
13% (2 votes)
อื่นๆ (เพิ่มเติมได้ในช่องความเห็น)
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 15 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต