ปฏิรูประบบภาษี

ปฏิรูประบบภาษี

poll เมื่อ 2 ก.ค. 2552

ปฏิรูประบบภาษี โดย...

 

) ทุกคนทุกอาชีพต้องแสดงตนเพื่อยื่นเสียภาษี
) แก้ไขระบบภาษีที่ดินและภาษีมรดกให้เป็นอัตราก้าวหน้า
) เพิ่มอัตราการลดหย่อนภาษีสำหรับการการบริจาคและการทำงานอาสาสมัครให้องค์กรสาธารณประโยชน์
) ยกเว้นการเก็บภาษีองค์กรสาธารณประโยชน์ ลดภาษีหนังสือ ขณะเดียวกันก็เก็บภาษีในอัตราสูงกรณีที่เป็นกิจการสุรา ยาสูบ และการสร้างมลภาวะ
 
 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

ownlove's picture

บางข้อผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับ อย่างเช่นข้อ1 กฏหมายได้ยกเว้นเงินได้จากการประกอบกิจการบางอย่างเพื่อเป็นแรงจูงใจนะครับ อย่างเช่นเงินได้จากการทำนา เป็นต้น เพื่อที่จะให้คนทำนา ได้เงินไปเต็มๆและเป็นการชักจูงให้ทำนาไปอีกทางหนึ่งด้วย ผมว่าที่น่าจะเปลี่ยนแปลง น่าจะเป็นทำยังไงให้คนในประเทศ(ที่รวยๆ)ไม่หลบหนีภาษีมากกว่านะครับ 5555