ทำยังไงให้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารใช้ได้จริง

ทำยังไงให้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารใช้ได้จริง

poll เมื่อ 1 ก.ค. 2552

แก้ไขพ...ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. 2540 ปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เกิดขึ้นจริงและมีประสิทธิภาพ

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player