รายชื่อครบแล้ว แต่ยังลงชื่อเพิ่มได้! ร่วม #แก้รัฐธรรมนูญ ม. 272 ปิดสวิตช์ส.ว. เลือกนายกฯ

รายชื่อครบแล้ว แต่ยังลงชื่อเพิ่มได้! ร่วม #แก้รัฐธรรมนูญ ม. 272 ปิดสวิตช์ส.ว. เลือกนายกฯ

เมื่อ 25 ม.ค. 2565
 
การล่ารายชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ตัดอำนาจวุฒิสภา (ส.ว.) เลือกนายกรัฐมนตรี นำโดย “คณะรณรงค์แก้ไข รธน. มาตรา 272” ได้รายชื่อประชาชนเกิน 50,000 รายชื่อ เรียบร้อยแล้ว ผ่านเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 ชื่อสามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ ได้ แต่ประชาชนยังสามารถลงชื่อเพิ่มได้เพื่อร่วมส่งเสียงให้รัฐสภารับฟังที่ประชาชนเสนอปิดสวิชต์ 250 ส.ว. ที่แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 
ลงชื่อทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.nosenatevote.net
 
แคมเปญ #แก้รัฐธรรมนูญ ปิดสวิชต์ส.ว. ริเริ่มขึ้นเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2564 โดยกลุ่ม “คณะรณรงค์แก้ไข รธน. มาตรา 272” นำโดยสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เนื้อหากำหนดให้ยกเลิกเพียงมาตราเดียว คือ มาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 ที่กำหนดบทเฉพาะกาล ให้อำนาจส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้ง 250 คน ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยในระยะห้าปีแรกหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ เป็นข้อยกเว้นจากหลักการปกติที่อำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 159 กำหนด
 
ข้อเสนอยกเลิกมาตรา 272 ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองหลายพรรค หลากอุดมการณ์ กลุ่มผู้ริเริ่มได้เดินสายขอการสนับสนุนจากพรรคการเมืองมากมาย ข้อเสนอได้รับการตอบรับจากพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า รวมไปถึงพรรคไทยสร้างไทยของสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และพรรคเพื่อไทย
 
ล่าสุด (25 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.) ปรากฏรายชื่อผู้ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ ปิดสวิชต์ส.ว. ในเว็บไซต์ทั้งหมด 65,414 รายชื่อ ซึ่งมากกว่าจำนวนรายชื่อขั้นต่ำ 50,000 รายชื่อแล้ว โดยทางผู้ริเริ่มแจ้งว่าจะนัดส่ง 70,000 ชื่อแรกต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทันทีที่จัดพิมพ์เอกสารและตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจยังสามารถร่วมลงชื่อได้เรื่อย ๆ เพื่อร่วมแสดงพลังว่าไม่เห็นด้วยกับการให้อำนาจส.ว. แต่งตั้ง เป็นหนึ่งในเครื่องมือสืบทอดอำนาจให้กับคสช. ต่อไปในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า
 
หากร่างแก้รัฐธรรมนูญ ปิดสวิชต์ส.ว. ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณา จะนับเป็นการพิจารรณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ครั้งที่สี่ โดยสามครั้งก่อนหน้านี้เกิดขึ้นระหว่างปี 2563-2564 มีข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของทั้งพรรคการเมืองและภาคประชาชนล่ารายชื่อรวมกันทั้งหมด 21 ร่าง แต่มีเพียงหนึ่งร่างที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ฝ่าด่านเสียงหนึ่งในสามของส.ว. จนประกาศใช้ได้สำเร็จ  คือร่างแก้ไขระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบ คล้ายระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งเสนอโดยส.ส. พรรคประชาธิปัตย์
 
การเสนอแก้รัฐธรรมนูญ ปิดสวิตช์ส.ว. เลือกนายกฯ ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งก่อนหน้า มีข้อเสนอแก้มาตรา 272 ทั้งหมดสามครั้ง แม้ว่าจะได้เสียงสนับสนุนจากทั้งฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล แต่ถูกปัดตกในวาระแรกทั้งสามครั้ง ไม่สามารถผ่านกำแพงส.ว. ไปได้แม้แต่ครั้งเดียว