ปฏิรูปการศึกษาไทย

ปฏิรูปการศึกษาไทย

poll เมื่อ 30 มิ.ย. 2552

ปฏิรูปคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงมาตรฐานบุคลากรครู ส่งเสริมการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
 
 
 
 
 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

bact's picture
ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
พัฒนาห้องสมุด พื้นที่การเรียนรู้ ทำกิจกรรม
น้ำใส's picture
-ขึ้นเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักวิจัย เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานด้านนี้กันมากขึ้น
-ขยายโอกาสทางการศึกษาต่อของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การศึกษาของไทยมีคุณภาพสูงขึ้น
อาวุธ's picture
มีครูหลายคนที่ไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังเกาะโรงเรียนกินอยู่ บางคนได้ คศ.3 แล้วด้วย
Honey's picture

สมัยนี้มีแต่คนพึ่งการเรียนพิเศษทั้งนั้นไม่ค่อยมีใครที่ชมโรงเรียนดีจริงๆสักคนหรอก

kkewalin's picture

อยากมีการให้เลือกวิชาเรียนได้บ้าง ในระดับม.ปลาย