กฎหมายฮาเฮ : เจ้าของสุนัขกับเรื่องหมาๆ

กฎหมายฮาเฮ : เจ้าของสุนัขกับเรื่องหมาๆ

เมื่อ 11 ก.พ. 2554

ทราบกันหรือไม่ว่า เจ้าของสุนัขทุกตัวมีหน้าที่ต้องนำสุนัข ไปฉีดวัคซีนฟ้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เรื่้องนี้ถูกกำหนดไ้ว้ในกฎหมายเลยทีเดียว คือ พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 มาตรา 5
หากใครไม่ปฏิบัติตาม มีโทษตามมาตรา 21 คือ ปรับไม่เกิน 200 บาท

ทุกครั้งหลังฉีดวัคซีน สัตวแพทย์ หรือคนที่ฉีด จะมอบเครื่องหมายประจำตัวอย่างหนึ่งให้กับเจ้าของสุนัข

และทราบกันหรือไม่ว่า กฎหมายสั่งไว้ด้วยว่า คนที่เป็นเจ้าของสุนัขทุกคนจะต้องห้อยป้ายเครื่องหมายประจำตัวสุนัขไว้ที่ตัวสุนัขให้เห็นได้ชัดเจน

มิเช่นนั้น มีความผิด มีโทษปรับ 200 บาทเช่นกัน

เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ก็คือ ป้ายสี่เหลี่ยมเล็กๆ บางๆ ระบุสีประจำของแต่ละปี ที่เวลาเจ้าของพาสุนัขไปฉีดวัคซีน แล้วสัตวแพทย์จะให้มา เอาไว้สำหรับคล้องสุนัข แต่หลายๆท่านก็คงไม่ได้ใส่ใจอะไร

แต่ในความเป็นจริง น้องหมาน่ารักๆ ที่เห็นกันอยู่ในบ้านเรา แทบจะไม่เคยเห็นตัวไหนห้อยป้ายนั้นเลย ซึ่งน่าจะมีอยู่สองเหตุผล คือ หนึ่ง ยังไม่ได้ไปฉีกวัคซีน หรือ สองไปฉีดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะต้องห้อย เลยไม่ได้ห้อยป้าย

ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เจ้าของสุนัข มีความผิด และมีโทษเท่ากันนะครับ ... คือ ปรับ 200 บาท!

โดนกันได้ถ้วนหน้าเลยล่ะทีนี้
 
เอาล่ะ รู้ดังนี้แล้ว ก็รีบไปรื้อข้าวของที่บ้าน หาป้ายเอามาห้อยกันได้แล้ว เดี๋ยวจะโดนคนละร้อยสองร้อย แล้วจะหาว่าไม่เตือน

 

กฎหมายอย่างนี้ มีด้วยหรือนี่........