"รวมพลังประชาชน-รื้อมรดกคสช."

 

 

30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00-18.30
ณ สนามรัฐสภา (แยกเกียกกาย)
 
เนื่องจากในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สภาผู้แทนราษฎรจะมีนัดพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ที่เคยเข้าชื่อเสนอโดยประชาชน 13,409 คน เพื่อเสนอให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งของ คสช. รวม 35 ฉบับ ที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสิ่งที่ตกค้างเป็นมรดกมาจากยุค คสช. ที่ให้อำนาจแก่รัฐบาลทหารโดยไร้การตรวจสอบ เช่น อำนาจทหารขังคนได้ 7 วัน, การยกเว้นผังมือให้อีอีซี เป็นต้น
 
โดยร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นความพยายามล้างผลพวงรัฐประหารครั้งแรกของประชาชนนับตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง ปี 2562 ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ไอลอว์ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนที่ต้องการ "รื้อมรดกคสช." จึงได้จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะในหัวข้อ "รวมพลังประชาชน-รื้อมรดกคสช." เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชน ก่อนจะถึงวันทีจะมีการอภิปรายถึงปัญหาจากมรดกของคสช.
 
โดยกิจกรรมในวันดังกล่าว มีกำหนดการ (เบื้องต้น) ดังนี้
 
16.15 น. กล่าวเปิด: ที่มาและความสำคัญของการรื้อมรดกคสช. โดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw
16.30 น. เวทีเสวนา "รวมพลังประชาชน-รื้อมรดกคสช."
 
ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
 
๐ สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
๐ อรนุช ผลภิญโญ ผู้ประสานงานเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
๐ จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี
๐ ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่
 
18.00 น. อ่านแถลงการณ์ภาคประชาชนและยื่นหนังสือต่อพรรคการเมือง โดย ตัวแทนเครือข่าย People Go