4 ข้อควรรู้ ส.ว. แต่งตั้ง

4 ข้อควรรู้ ส.ว. แต่งตั้ง

เมื่อ 15 พ.ค. 2562
วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 250 คน มีรายชื่อที่น่าสนใจ เช่น ปรีชา จันทร์โอชา, อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ซึ่งคนเหล่านี้จะมีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งด้วย แต่ก่อนจะถึงวันนั้น ไอลอว์จะพาไปดูข้อควรรู้เกี่ยวกับ ส.ว. ชุดนี้กัน
 
 
1. มีคนหน้าซ้ำ เคยรับตำแหน่งยุค คสช. ถูกแต่งตั้งเป็น ส.ว. 157 คน
 
ในยุค คสช. มีการแต่งตั้งบุคคลไปเข้าทำงานรับใช้ คสช. จำนวนอย่างน้อย 848 คน ในหลายองค์กร โดยคนเหล่านี้อาจเรียกว่าคนกันเอง เพราะมีความใกล้ชิดกับ คสช. และมีแนวความคิดและผลประโยชน์เหมือนกัน ทั้งนี้จาก ส.ว. 250 คน มีคนกันเองถึง 157 คน
 
 
 
2. มียศนายพล 103 คน รวมแล้วมีอดีตข้าราชการอย่างน้อย 143 คน
 
บรรดา ส.ว. ทั้ง 250 คน มีอดีตข้าราชการรวมกันอย่างน้อย 143 คน แบ่งเป็น ทหาร 89 คน ข้าราชการ 40 คน และตำรวจ 14 คน ซึ่งถ้านับเฉพาะนายทหารและตำรวจ ยศนายพลจะเท่ากับ 103 คน แน่นอนไม่น่าแปลกใจเพราะกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจแต่งตั้งคือ ทหาร ที่ต้องการพวกเดียวกันให้เข้าไปนั่งในสภามากที่สุด เพื่อร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง
 
 
 
3. มีส.ว. แต่งตั้ง 5 คน ที่นั่งเก้าอี้ ส.ว. นานกว่า 13 ปี
 
จาก ส.ว. แต่งตั้ง 250 คน มีอย่างน้อย 5 คน ที่นั่งทำงานในสภามากกว่า 13 ปี คือ ตวง อันทะไชย, วิทวัส บุญญสถิตย์, สมชาย แสวงการ, สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ทั้งหมดถูกแต่งตั้งให้ทำงานในสภามาตั้งแต่รัฐประหาร 2549 จนถึงปัจจุบัน และจะอยู่ในสภาอีกอย่างน้อย 5 ปี โดยไม่ผ่านการเลือกตั้ง
 
 
 
4. ส.ว. 51 คน นั่งควบสองตำแหน่งควบคุมรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและ แผนปฏิรูป
 
ส.ว. มีหน้าที่อีกอย่างคือควบคุมรัฐบาลถัดไปให้เดินตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ โดยก่อนเลือกตั้ง ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เพื่อทำหน้าที่ร่างยุทธศาสตร์ชาติ และควบคุมรัฐบาลหน้าให้ทำตามยุทธศาสตร์ชาติ ถ้ารัฐบาลไม่ทำตามคณะกรรมการเหล่านี้มีอำนาจยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช. ถอดถอน ได้ 
 
นอกจากนี้ ก่อนเลือกตั้ง คสช. ยังได้แต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 6 ด้าน เพื่อทำหน้าที่ร่างแผนปฏิรูปประเทศ และควบคุมรัฐบาลหน้าให้ทำตามแผนปฎิรูปที่ร่างด้วยคนของ คสช. เอง
 
 
 
ประเภทเรื่องน่าสนใจ: