พรรคประชานิยม : ลดงบทหาร หนุนประยุทธ์เป็นนายกฯ

พรรคประชานิยม : ลดงบทหาร หนุนประยุทธ์เป็นนายกฯ

เมื่อ 25 ก.พ. 2562
 
หากสังเกตสัญลักษณ์พรรคหรือป้ายหาเสียงตามท้องถนนในการเลือกตั้งปี 2562 ดูเหมือนว่าพรรคการเมืองหลายพรรคเลือกจะใช้โทนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็นหลัก แต่มีอยู่พรรคการเมืองหนึ่งที่ใช้สีแดงเป็นสีหลัก คือ “พรรคประชานิยม” นอกจากนี้การวางป้ายหาเสียงสีแดงสะดุดตาแล้ว พรรคนี้ยังออกแบบวิธีการหาเสียงด้วยการให้คนมายืนชูป้ายหาเสียงและแจกใบปลิวนโยบายเคลื่อนย้ายไปตามย่านการค้าต่างๆ 
 
พรรคประชานิยม เป็นพรรคการเมืองใหม่ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2561 โดยมีหัวหน้าพรรคคือ พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำหรับที่มาของพรรค พล.ต.อ.ยงยุทธ กล่าวว่าพรรคเกิดจากการปรึกษาหารือกันระหว่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ และกลุ่มอดีตข้าราชการตำรวจ ซึ่งพรรคมีจุดยืนว่า “ประชาชนต้องมาก่อน” ทั้งนี้ความหลากหลายของสมาชิกทำให้พรรคประชานิยมมี “หมอเฉพาะทาง” ที่จะรักษาปัญหาของประชาชนได้ตรงจุด
 
 
อุดมการณ์ปกป้องสถาบันกษัตริย์ ยึดมั่นความรักชาติ สร้างพรรคของประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 
ข้อบังคับพรรคประชานิยม ระบุถึงอุดมการณ์หลักของพรรค คือ การเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำพระบรมราชวินิจฉัย รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการเมืองและการพัฒนาประเทศไทย ยึดหลักความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีเป้าหมายในการสร้างพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของพรรค และกำหนดนโยบายของพรรค โดยจะให้ประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนาและทุกอาชีพมาร่วมเสนอนโยบายของพรรคและนำไปปรับเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปให้มีรายได้เพียงพอเลี้ยงปากท้อง
 
ลดงบทหาร-ชู “นโยบาย 5 ร.” อัดฉีดรายได้สร้างความมั่นคงให้ประชาชน
 
ข้อความบนป้ายหาเสียงของพรรคประชานิยมที่ค่อนข้างเตะตาคือ “การลดงบกลาโหม” โดยพรรคมีนโยบาย “เปลี่ยนรถถัง เป็นรถไถ” เพื่อนำงบซื้ออาวุธไปซื้ออุปกรณ์การเกษตรให้เกษตรกรหรือซื้อรถโดยสารสาธารณะแทน ซึ่งสอดคล้องไปกับกระแสนโยบายการลดงบประมาณกลาโหมของพรรคการเมืองหลายพรรค เช่น พรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ ขณะเดียวกันพรรคประชานิยามยังชู "นโยบาย 5 ร." คือ
 
๐ โรงเรียน แก้ปัญหาหนี้สินครู จัดสวัสดิการสร้างอาคารที่พักและเพิ่มรายได้ให้ครู รวมทั้งส่งเสริมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
๐ โรงพยาบาล ตั้งกองทุนรักษาพยาบาล สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
๐ โรงพัก ตั้งกองทุนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และจัดตั้งธนาคารตำรวจ
๐ โรงนา สร้างโรงสีข้าวและธนาคารข้าวประจำอำเภอ 
๐ โรงงาน ปรับค่าแรงขั้นต่ำให้คนละ 360 บาททั่วประเทศ ให้นายจ้างส่งเงินประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง 
 
 
นโยบายพรรคตรงกับประยุทธ์ ขอสนับสนุนเป็นนายกฯ คนต่อไป
 
การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 พรรคประชานิยมส่งผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จำนวน 320 คน และผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 111 คน พล.ต.อ.ยงยุทธ กล่าวย้ำเป็นจุดขายว่า ผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการเมืองมาก่อน ถือว่าเป็นคนใหม่ สด สะอาด ไม่มีมลทินทางการเมือง ถ้าประชาชนไม่ตัดสินใจเลือกของใหม่ก็จะเป็นปัญหาซ้ำซาก 
 
สำหรับบุคคลที่พรรคประชานิยมเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีมีสามคน คือ 1) พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชย 2) พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ และ 3) ปฐมฤกษ์ มณีเนตร อย่างไรก็ตาม หัวหน้าพรรค พล.ต.อ.ยงยุทธ เคยกล่าวก่อนหน้านี้หลายครั้งว่า พรรคประชานิยม พร้อมเสนอชื่อและสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ อีกครั้ง เพราะปัจจุบันประเทศชาติอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านต้องคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาล คสช. ก็ตรงตามนโยบายของพรรคประชานิยมเกือบทั้งหมด