พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย: ไม่เอาพรรคการเมืองเก่า กลุ่มทุนนิยมบริหารประเทศ

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย: ไม่เอาพรรคการเมืองเก่า กลุ่มทุนนิยมบริหารประเทศ

เมื่อ 21 ก.พ. 2562
 
“พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย” อาจเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูนักจนบ้างคนอาจคิดว่าเป็นพรรคการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น แต่ถ้าบอกว่าพรรคนี้มีชื่อเดิมว่า “พรรคการเมืองใหม่” อาจคุ้นหูมากขึ้นโดยเฉพาะคอการเมือง เพราะพรรคนี้คือพรรคการเมืองที่จัดตั้งโดย “กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” หรือ “กลุ่มเสื้อเหลือง” ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการชุมนุมต่อต้านระบอบทักษิณ ตั้งแต่ปี 2548 – 2552
 
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย”
 
พรรคการเมืองใหม่ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2552 แต่ความขัดแย้งภายในพรรคของกลุ่มพันธมิตรฯ ในการเลือกตั้งปี 2554 ที่ฝ่ายหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นแกนนำกลุ่มพันธมิตร นำโดยสนธิ ลิ้มทางกุล ต้องการให้พรรครณรงค์ให้ประชาชนไป “โหวตโน” หรือไปใช้สิทธิไม่ประสงค์ลงคะแนน กับอีกฝ่ายที่นำโดยหัวหน้าพรรค สมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนำกลุ่มพันธมิตรสายสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการให้พรรคส่งผู้สมัคร ส.ส. ลงเลือกตั้ง
 
ผลสุดท้ายพรรคส่งผู้สมัครทำให้กรรมการบริหารพรรคบางส่วนลาออก เช่น สุริยะใส กตะศิลา และสำราญ รอดเพชร ซึ่งปัจจุบันทั้งสองคนสังกัดพรรครวมพลังประชาชาติไทย ในการสู้ศึกเลือกตั้งปี 2562 
 
ก่อนการรัฐประหารปี 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พรรคการเมืองใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 โดยมี สมศักดิ์ โกศัยสุข เป็นหัวหน้าพรรคตามเดิม แต่ที่เปลี่ยนแปลงคือบรรดาแกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ ได้ออกจากพรรคนี้ไปแล้ว
 
ส่งผู้สมัครส่วนใหญ่ในเขตผู้ใช้แรงงาน
 
การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ส่งผู้สมัคร 23 เขต ในเก้าจังหวัด เช่น จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และหนองบัวลำภู สมศักด์ โกศัยสุข กล่าวว่า พื้นที่ที่ส่งผู้สมัครของพรรคเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก และผู้สมัคร ส.ส. ของพรรค ล้วนเคยทำงานด้านสาธารณะประโยชน์ เป็นผู้นำแรงงาน ผู้นำชุมชุน ผู้นำเกษตร
 
ในส่วนของผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนหกคน โดยสมศักดิ์ อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่ง และถูกส่งเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาของศาลฎีกาที่สั่งจำคุกหกแกนนำพันธมิตรฯ ในคดีบุกยึดทำเนียบรัฐบาล เมื่อปี 2551 ทำให้ กกต. ไม่ประกาศรับรองชื่อของสมศักดิ์ เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
 
 
ไม่เอาพรรคกลุ่มทุนบริหารประเทศ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
 
“พรรคเรามองว่าปัญหาใหญ่ของประเทศ คือ เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และความยุติธรรม  ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะไม่ได้รับการแก้ไขแน่ หากเป็นคนที่เป็นกลุ่มทุนนิยมเข้ามาบริหารประเทศ รวมทั้งต้องไม่ใช่พรรคการเมืองเก่าที่เคยบริหารบ้านเมืองมาแล้ว...” สมศักดิ์ โกศัยสุข กล่าว นี่คือมุมมองที่ชัดเจนของเขาตั้งแต่สมัยชุมนุมร่วมกับกลุ่มพันธมิตรฯ และก็เป็นจุดยืนของพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
 
สำหรับแนวนโยบายของพรรค จะยึดตามอุดมการณ์ที่ว่า “ คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้มีความเสมอภาค ยึดมั่นในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมประชาธิปไตย ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น แก้ความเหลื่อมล้ำเป็นวาระแห่งชาติ” โดยรูปธรรมของนโยบาย เช่น การศึกษาเรียนฟรีถึงปริญญาตรี, การรักษาพยาบาลฟรีถ้วนหน้า, สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการทุจริตของรัฐ , เก็บภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน ภาษีการถือครองที่ดิน และภาษีในตลาดหลักทรัพย์, กระจายการถือครองที่ดินให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์, ขยายประกันสังคมครอบคลุมแรงงานทั้งหมด 39.5 ล้านคน และปฏิรูป ปตท. กระจายหุ้นให้ประชาชนทุกคน และลดราคาน้ำมันลง