จ่ายงบ 1,303 ล้านบาท ให้ คสช. แต่งตั้ง ส.ว. 50 คน

จ่ายงบ 1,303 ล้านบาท ให้ คสช. แต่งตั้ง ส.ว. 50 คน

เมื่อ 28 พ.ย. 2561
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยตัวเลขงบประมาณเพื่อดำเนินการคัดเลือก ส.ว. ประเภทกลุ่มอาชีพจำนวน 50 คน ไว้ประมาณ 1,303 ล้านบาท เหตุที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล เพราะ คสช. ออกแบบกติกาไว้อย่างซับซ้อนให้ดูเหมือน ส.ว.ชุดนี้มาจากตัวแทนกลุ่มประชาชนที่หลากหลาย โดยให้ผ่านกระบวนการขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความชอบธรรมก่อนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ คสช. เลือก
 
ตามกติกาที่ คสช. จัดทำขึ้น ส.ว. มีที่มาสามทาง
 
ส.ว. ชุดแรก 250 คน ตามรัฐธรรมนูญ 2560 จะมาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งหมด โดยมีที่มาจากสามทาง
 
หนึ่ง ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจ 6 คน ประกอบด้วย ปลัดกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ส.ส.), ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.), ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.), ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเหล่านี้คือกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบัน 6 ตำแหน่งนี้เป็นสมาชิก คสช.
 
สอง กลุ่ม คสช. 194 คน โดย คสช. จะตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ชุดหนึ่ง คัดเลือกบุคคลไม่เกิน 400 คน แล้วนำรายชื่อเสนอต่อ คสช. คัดเลือกเหลือ 194 คน
 
สาม กลุ่มอาชีพ 50 คน โดยให้ กกต. เริ่มดำเนินการให้ประชาชนสมัครตามกลุ่มอาชีพสิบกลุ่ม และให้ผู้สมัคร ส.ว. แต่ละกลุ่มเลือกกันเอง ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ จนเหลือ 200 คน แล้วนำรายชื่อเสนอต่อ คสช. คัดเลือกเหลือ 50 คน
 
ทั้งนี้จำนวน ส.ว. 250 คน จะถูกคัดสรรเพื่อเข้ามาทำหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรี และการควบคุมรัฐบาลหลังการเลือกตั้งให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ คสช. 20 ปี
 
งบประมาณมหาศาลเลือกผู้แทน คสช.
 
การใช้งบประมาณ 1,303 ล้านบาท แล้วขั้นสุดท้ายให้ คสช. เป็นคนเลือก ส.ว. ทั้งหมด โดย พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ย้ำว่า คุ้มค่ากับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่าไปเทียบว่า กกต. ใช้งบเพื่อหาคนเพียง 50 คน ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ว. ครั้งก่อนนี้ ข้อมูลจากรายงานของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ระบุว่า
 
- ปี 2543 การเลือกตั้ง ส.ว. 200 คน ใช้งบประมาณ 2,300 ล้านบาท
 
- ปี 2549 การเลือกตั้ง ส.ว. 200 คน ใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาท
 
- ปี 2551 การเลือกตั้ง ส.ว. 76 คน และการสรรหา 74 คน รวม 150 คน ใช้งบประมาณ 2,100 ล้านบาท
 
- ปี 2557 การเลือกตั้ง ส.ว. 77 คน และการสรรหา 73 คน รวม 150 คน ใช้งบประมาณ 2,800 ล้านบาท
 
ตัวเลขงบประมาณ 1,303 ล้านบาท ของ กกต. เป็นการคัดเลือก ส.ว. เพียง 50 คน ยังเหลือ ส.ว. อีก 194 คน ที่ คสช. จะต้องตั้งกรรมการคัดเลือก ซึ่งยังไม่ทราบตัวเลขงบประมาณในการคัดเลือก ส.ว. ที่เหลืออยู่