คิดอย่างไรก็ข้อเสนอแบ่งแยกประเทศ

แยกไม่ได้เป็นความผิดฐานกบฎ ขัดรัฐธรรนมูญ
10% (38 votes)
แยกไม่ได้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
11% (42 votes)
แยกไม่ได้ แต่ต้องกระจายอำนาจให้มากขึ้น
35% (138 votes)
แยกไม่ได้ ให้ภูมิภาครวมตัวกัน จัดการปกครองภายในเอง โดยอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ
14% (53 votes)
เป็นแค่ความเห็นไม่มีอะไร
9% (36 votes)
แยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกัน
21% (84 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 391 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต