เจ้าหน้าที่รัฐที่ซ้อม หรือทรมานประชาชนควรได้รับโทษอย่างไร

ทำกฎหมาย คุ้มครองผู้ต้องหาไม่ให้ถูกซ้อม

เมื่อ 6 พ.ย. 2552
ออกแบบ
6

เจ้าหน้าที่รัฐที่ซ้อม หรือทรมานประชาชนควรได้รับโทษอย่างไร


ทำกฎหมาย คุ้มครองผู้ต้องหาไม่ให้ถูกซ้อม

ตามประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบัน โทษของความผิดฐานทำร้ายร่างกาย คือจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โทษของความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยทรมานหรือโดยการกระทำทารุณโหดร้าย คือ จำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

โทษของความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คือ จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากจะมีกฎหมายเอาผิดกับเจ้าพนักงานที่ทำการซ้อมหรือทรมานผู้ต้องหา ควรจะให้มีโทษอย่างไร

Comments

samphan's picture
สองเท่าของการทำร้ายร่างกาย