คณะกรรมการ ควรจะมีอำนาจก้าวล่วงไปตรวจสอบความลับทางราชการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐได้หรือไม่ ถ้าได้ควรจะมีกรอบจำกัดแค่ไหนเพียงไร และจะมีวิธีพิจารณาอย่างไรว่าอะไรควรจะเป็นความลับที่เกี่ยวกับความมั่นคงถึงขนาดห้ามเปิดเผย

ทำกฎหมาย คุ้มครองผู้ต้องหาไม่ให้ถูกซ้อม

เมื่อ 6 พ.ย. 2552
ออกแบบ
3

คณะกรรมการ ควรจะมีอำนาจก้าวล่วงไปตรวจสอบความลับทางราชการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐได้หรือไม่ ถ้าได้ควรจะมีกรอบจำกัดแค่ไหนเพียงไร และจะมีวิธีพิจารณาอย่างไรว่าอะไรควรจะเป็นความลับที่เกี่ยวกับความมั่นคงถึงขนาดห้ามเปิดเผย


ทำกฎหมาย คุ้มครองผู้ต้องหาไม่ให้ถูกซ้อม

การสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการซ้อมหรือทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ มักพบอุปสรรคไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างได้ เช่น เข้าพบผู้ต้องหาที่อาจตกเป็นเหยื่อการซ้อมหรือทรมาน การตรวจสอบรายงานการสอบสวนของเจ้าพนักงาน ด้วยเหตุผลว่าคดีความบางอย่างที่อยู่ในระหว่างสอบสวนนั้นเป็นคดีที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

คณะกรรมการตามกฎหมายนี้ควรจะมีอำนาจเหนือข้ออ้างเหล่านี้หรือไม่ แค่ไหนเพียงไรที่จะสามารถอ้างเหตุผลนี้ได้ และจะให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับความมั่นคง หรือคณะกรรมการ หรือศาล หรือองค์กรใด เป็นผู้ตัดสินว่าข้อมูลใดบ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐห้ามเปิดเผย

Comments

samphan's picture
ไม่ควรมีข้อกำจัดในการดูข้อมูล ควรมีข้อจำกัดตัวกรรมการที่รู้ข้อมูลไม่ให้ใช้ประโยชน์และลงโทษอย่างรุนแรง
yingcheep's picture
คณะกรรมการก็เป็นจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่คนนอก ไม่ใช่NGOต่างชาติ น่าจะมีความไว้วางใจได้ระดับหนึ่งในการให้ดูความลับของรัฐ