รัฐควรทำอะไรเพื่อให้เกิดสวัสดิการชราภาพ

แก้ไขระบบ “กองทุนประกันสังคม” ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ และรัฐร่วมจ่ายเงินสมทบชราภาพ
25% (15 votes)
ผลักดันให้เกิด “การออมแห่งชาติ” ตามข้อเสนอของกรณ์ จาติกวนิช
8% (5 votes)
มี “หลักประกันชราภาพ” เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้
61% (36 votes)
ปล่อยให้ระบบ “ประกันภัยของบริษัทเอกชน” ทำงาน
5% (3 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 59 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

Comments

sahaikom's picture
เห็นด้วยในหลักการที่จะต้องยกเลิกกฎหมายหมิ่น เพราะมันทำให้คนกลุ่มหนึ่ง(ส่วนน้อยของสังคม)นำมาหาผลประโยชน์ส่วนตน แต่ทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของสังคมต้องมาเดือดร้อนเพราะกฎหมายหมิ่น