ความรับผิดชอบในการดำเนินการ ให้เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?

“หลักประกันชราภาพ” : บำนาญพื้นฐาน ไม่บังคับออม ไม่บังคับจน

เมื่อ 31 ก.ค. 2552
ออกแบบ
5

ความรับผิดชอบในการดำเนินการ ให้เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?


“หลักประกันชราภาพ” : บำนาญพื้นฐาน ไม่บังคับออม ไม่บังคับจน