นักการเมือง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ผู้บริหารสื่อ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.

นักการเมือง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ผู้บริหารสื่อ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.

poll เมื่อ 2 ก.ค. 2552

ผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการระดับสูง ผู้นำกองทัพ เจ้าของและผู้บริหารสื่อ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player