ฟ้องแล้ว! แมลงยืนหยัดฟ้องกรรมการเซ็นเซอร์ต่อศาลปกครอง

ฟ้องแล้ว! แมลงยืนหยัดฟ้องกรรมการเซ็นเซอร์ต่อศาลปกครอง

เมื่อ 29 มี.ค. 2554

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 13.00น. นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Insects in the Backyard ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ถูกสั่งไม่อนุญาตให้ฉาย หรือ ถูกจัดประเภทเป็นภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอณาจักร ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 เดินทางไปที่ศาลปกครองเพื่อยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งห้ามฉายภาพยนตร์ดังกล่าว

ในวันดังกล่าว ธัญญ์วาริน เดินทางไปที่ศาลปกครองพร้อมด้วยทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์ โดยมี นายพันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ผู้กำกับภาพยนตร์ และนายทรงยศ สุขมากอนันต์ นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ร่วมวเดินทางไปให้กำลังใจด้วย

การฟ้องครั้งนี้ ธัญญ์วาริน ยังได้ร่วมกับ เครือข่ายคนดูหนัง ยื่นฟ้อง คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เพื่อให้ศาลปกครองสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ฉายภาพยนตร์เรื่อง Insects in the Backyard โดยในคำฟ้องอ้างว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยเปิดให้ผู้สร้างภาพยนตร์เข้าชี้แจงเหตุผลก่อนการทำคำสั่ง ไม่ระบุเหตุผลที่สั่งไม่อนุญาตให้ฉาย พอให้เข้าใจได้ว่าเป็นเพราะอะไร และไม่เคยมีการเจรจาให้ผู้สร้างตัดทอนก่อน จึงเป็นการทำคำสั่งที่ข้ามขั้นต้น และในคำฟ้องยังได้ยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ที่มีฉากหรือเนื้อหาที่คล้ายกันกับภาพยนตร์เรื่อง Insects in the Backyard แต่กลับได้รับอนุญาตให้ฉายอย่างถูกต้อง

พร้อมกันนั้น เนื่องจากนายธัญญ์วารินตั้งใจผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อเสนอมุมมอง สะท้อนปัญหาสังคมหลายประการ จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้สร้างผ่านทางสื่อภาพยนตร์ นายธัญญ์วารินจึงได้ขอเรียกค่าเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอีกเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท

 นอกจากการฟ้องคดีแล้ว ในคำฟ้องยังได้ขอให้ศาลปกครองส่งประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา26(7) และมาตรา 29 ที่ให้อำนาจแก่คณะกรรมการในการส่งห้ามฉายภาพยนตร์ด้วยเหตุผลว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 45 เรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

และทีมกฎหมายของนายธัญญ์วาริน ยังได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ระหว่างการพิจารณาของศาล สามารถฉายภาพยนตร์เรื่อง Insects in the Backyard ได้เฉพาะในงานวิชาการและงานเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงการกฎหมายและวงการภาพยนตร์

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ หนึ่งในทีมกฎหมายกล่าวว่า การต่อสู้คดีนี้ยังอีกยาวไกลเพราะการดำเนินคดีในศาลปกครองจะให้โอกาสผู้ถูกฟ้องคดีทำให้การโต้กลับมา และเราก็จะทำคำคัดค้านกลับไป ส่งกันไปมาแบบนี้ อาจจะไม่มีขึ้นศาลสืบพนาย คงจะต้องใช้เวลาเป็นปี แต่ผลของคดีนี้น่าจะเป็นบรรทัดฐานในเรื่องเสรีภาพการแสดงออกและการจำกัดสิทธินี้ด้วยมาตรฐานศีลธรรมของคนกลุ่มเดียว

ภาพยนตร์เรื่อง Insects in the Backyard ถูกคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์สั่งไม่อนุญาตให้ฉายเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ด้วยเหตุผลเพียงว่า “ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน” โดยนายธัญญ์วารินได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ซึ่งมีคำสั่งยืนยันไม่อนุญาตให้ฉาย ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ด้วยเหตุผลเดียวกัน นายธัญญ์วารินจึงได้นำเรื่องมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตดังกล่าวต่อไป

 

 

คงไว้ อาจมีเรื่องรุนแรงที่รัฐต้องช่วยควบคุม แต่คณะกรรมการฯ ต้องหลากหลายและน่าเชื่อถือ
17% (12 votes)
ตัดออก ใช้ระบบเรตติ้งตามอายุก็พอแล้ว
83% (57 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 69 คน