สัปดาห์ที่หนึ่ง เดือนมีนาคม 54 : พ.ร.บ.ชุมนุมจ่อคิวเข้าสภา

สัปดาห์ที่หนึ่ง เดือนมีนาคม 54 : พ.ร.บ.ชุมนุมจ่อคิวเข้าสภา

เมื่อ 4 มี.ค. 2554

...ชุมนุมเข้าคิวแรกของสภาสัปดาห์หน้า

วันพุธที่ 9 มี.. นี้ร่างพระราชบัญญัติหลายฉบับจ่อคิวเข้าสภา โดยเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน เช่น ร่างพ...การชุมนุมสาธารณะ ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี และร่างพ...วิชาชีพแพทย์แผนไทย ซึ่งเสนอโดย ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,227 คน

นอกจากนี้ มีเรื่องด่วนที่รอการพิจารณา เช่น ร่างพ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่างพ...ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ กฎหมาย ร่างพ...คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ฯลฯ

 

ศาลแพ่ง ยกคำร้อง พธม.ฟ้องนายกฯใช้พรบ.มั่นคงไม่ชอบ

เมื่อวันที่ 4 มี.. ศาลแพ่งอ่านคำสั่งในคดีที่นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ เลขาธิการสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย และสมาชิกเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ พล...บรรณวิทย์ เก่งเรียน ประธานสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย และนายทศพล แก้วทิมา กรรมการเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และ พล...วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ผบ.ตร.) เป็นจำเลยที่ 1-2 เรื่องละเมิด ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ประกาศทุกฉบับที่ออกตาม พ...ความมั่นคงฯ เป็นโมฆะ

ศาลพิเคราะห์จากคำเบิกความในชั้นไต่สวนแล้วเห็นว่า ประกาศของจำเลยที่ 1 ได้กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนโดยการปิดการจราจร และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามเส้นทาง รวมทั้งมีการปิดล้อมและบุกยึดสถานที่ราชการสำคัญในกรุงเทพฯ โดยโจทก์และกลุ่มเครือข่ายประชาชนหัวใจรักชาติร่วมชุมนุมบริเวณประตู 4 ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก ตั้งแต่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ ถึงแยกมิสกวัน ตั้งแต่วันที่ 30 .. 53 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการปักปันเขตแดน เห็นว่า จำเลยที่ 1 ออกประกาศเมื่อวันที่ 8 .. 54 โดยมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 9- 23 .. 54 และยังออกประกาศต่อมาในวันที่ 22 .. 54 โดยให้มีผลใช้บังคับระหว่างวันที่ 24 .. - 25 มี.. 54 มีเนื้อความต่อเนื่องกับเหตุการณ์ตามประกาศฉบับแรก เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อเนื่องกัน แต่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสาม ไม่ได้ยื่นคำฟ้องคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ตั้งแต่ประกาศฉบับแรกมีผลใช้บังคับ แต่กลับยื่นคำฟ้องเมื่อวันที่ 25 .. 54 หลังจากที่ประกาศฉบับแรกใช้บังคับแล้ว 16 วัน กรณียังไม่มีเหตุฉุกเฉิน

นอกจากนี้ ที่โจทก์ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งประกาศของจำเลยที่ 1 เป็นโมฆะ และห้ามไม่ให้จำเลยที่ 2 ออกคำสั่งใดๆ อีกต่อไป เห็นว่า เมื่อศาลยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยว่า ประกาศของจำเลยที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้อีกต่อไป ประกาศที่ออกนั้นจึงยังมีผลบังคับใช้ ดังนั้น การที่ศาลจำมีคำสั่งห้ามไม่ให้จำเลยที่ 2 ออกคำสั่งใดๆ ทั้งที่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยว่าประกาศของจำเลยที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จะมีผลเสมือนว่าศาลได้วินิจฉัยให้โจทก์ชนะคดีตั้งแต่ในชั้นขอคุ้มครองชั่ว คราว กรณียังฟังไม่ได้ว่ามีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความแพ่ง มาตรา 266 และมาตรา 267 จึงให้ยกฟ้องคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน และคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ก่อนพิพากษาของโจทก์ทั้งสาม

ที่มา : ไทยรัฐ

 

21 ..ดีเดย์ “สตรี-เด็ก” ถูกทำร้าย ฟ้องศาลคุ้มครองชั่วคราว

นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ พ...ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ..2553 ได้ผ่านการพิจารณาออกเป็นกฎหมาย ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ..2553 และจะมีผลบังคับใช้วันที่ 21 ..2554 เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของเด็กและสตรี และผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงสามารถยื่นคำร้อง ต่อศาลอาญา เพื่อขอให้มีคำสั่ง คุ้มครองชั่วคราว ซึ่งจะลดขั้นตอนจากเดิมที่ผู้เสียหายต้องไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจ โดยผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องต่อศาลด้วยตนเอง หรือยื่นผ่านมูลนิธิหรือทนายความ จากนั้นศาลจะทำการไต่สวน หากพบว่ามีมูลก็จะออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ต่อผู้เสียหาย และแจ้งคำสั่งไปยัง 3 หน่วยงาน คือ 1.แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจในท้องที่ที่ผู้เสียหายอาศัยอยู่ หากพบว่าผู้ถูกกล่าวหามีการกระทำรุนแรงอีกก็สามารถจับกุมและดำเนินคดีตาม กฎหมายได้ทันที 2.ยื่นคำสั่งไปยังผู้ถูกกล่าวหา ให้ยุติการกระทำรุนแรง และ3.แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้เข้ามาช่วยเหลือในการฟื้นฟูสภาพจิตใจ

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

 

วุฒิฯ ผ่านกฎหมายขึ้นเงินเดือนครู 8%

การประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญทั่วไป พิจารณาร่าง พ...เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่... .... โดยเห็นชอบให้ผ่าน 3 วาระรวด ซึ่งเป็นการปรับเพดานเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการจัดทำร่างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่ละระดับ ทั้งนี้เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ จะส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอยู่ 4 แสนคน ได้ปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 8 อีกทั้งจะได้รับการปรับเงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรี อีกร้อยละ 5 ในเดือนเมษายน 2554

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

 

ปืนทหาร"ค่ายธนรัชต์"หายกว่า 100 รายการ

กลางดึกคืนวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปราณบุรี ว่าอาวุธปืนกลเล็กยาว เอ็ม 16 ปืนกล Mimini ปืนพก 86 ขนาด 11 มม. และปืน ค.60 พร้อมกระสุนจำนวนมากได้สูญหายไปจากคลังอาวุธของกองพันทหารราบที่ 1 ภายหลังการตรวจคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งรวมแล้วกว่า 100 รายการ

..สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกกองทัพบก กล่าวยอมรับว่า มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่เป็นข่าวจริง และได้ไปแจ้งความกับตำรวจว่า มีอาวุธส่วนหนึ่งที่ยังตรวจสอบไม่พบระหว่างที่รับส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพันใหม่ ทั้งนี้ เชื่อว่าอาวุธดังกล่าวไม่น่าจะถูกงัดแงะออกไป เพราะไม่พบร่องรอย จึงสันนิษฐานเบื้องต้นว่า อาจเป็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ หรือความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบ เช่น ยุทโธปกรณ์ในการส่งซ่อม ที่จะต้องมีผู้ควบคุมและมีบัญชีรับส่งซ่อมโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะมีวิธีการค่อยๆ นำทยอยออกไป

ที่มา : มติชน

 

จำคุกตำรวจขอมีเซ็กส์ชาวพม่าแลกอิสรภาพ

วันที่1 มี.. 54 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง ศาลมีคำพิพากษาในคดีที่ ด..ไพรัตน์ หรือสุรพัศ ศรีบัวสวน อายุ 45 ปี อดีตตำรวจสายตรวจ สน.พลับพลาไชย 1 เป็นจำเลยฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ข่มขืนกระทำชำเราหญิงอื่นซึ่งอยู่ความความควบคุม เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อตนเพื่อไม่กระทำการตามหน้าที่

โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 .. 52 จำเลยเป็นตำรวจสายตรวจ สน.พลับพลาไชย 1 มีหน้าที่ออกตรวจจับผู้กระทำความผิดกฎหมาย ได้พบหญิงชาวไทใหญ่ สัญชาติพม่า อายุ 27 ปี บริเวณคลองมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กทม. แล้วได้เรียกขึ้นรถโดยไม่นำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี แต่ได้ขอร่วมหลับนอนกับนางนิดเพื่อแลกกับไม่ต้องถูกส่งตัวดำเนินคดี นางนิดจึงจำยอมให้ร่วมประเวณี 1 ครั้ง แล้วปล่อยตัวไป จึงเป็นการข่มขืนชำเราหญิงอื่นโดยอยู่ในอำนาจควบคุม และการกระทำของจำเลยเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม ป.อาญามาตรา 149, 157, 276 จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำสืบแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นการข่มขืนกระทำชำเรา แต่เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่กระทำการสืบสวนจับกุม เรียกรับประโยชน์เพื่อตน เพื่อไม่กระทำการตามหน้าที่ ตาม ป.อาญามาตรา 149 จึงให้ลงโทษจำคุก 6 ปี เมื่อเป็นความผิดตามมาตรา 149 แล้ว จึงไม่ต้องปรับบทมาตรา 157 อันเป็นบททั่วไปอีก

ที่มา: เรียบเรียงจาก เดลินิวส์

 

ภูฏานสั่งจำคุก 3 ปี ผู้ละเมิดกฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่รายแรก

เอเอฟพี - โซนัม เทียริง พระชาวภูฏาน ถูกจับกุมเนื่องจากมีใบยาสูบมูลค่า 2.5 ดอลลาร์ไว้ในครอบครอง ต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา 3 ปี และกลายเป็นบุคคลแรกที่ถูกลงโทษภายใต้กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

คำพิพากษาความยาว 8 หน้าของศาลแขวงในกรุงทิมพูระบุว่า เทียริงละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบแห่งภูฏานปี 2010 เนื่องจากเขาไม่ได้จ่ายภาษีสำหรับใบยาสูบเหล่านั้น

รายงานข่าวเสริมว่า สิงห์อมควันทั้งหลายถูกห้ามไม่ให้มีบุหรี่ในครอบครองเกิน 200 มวน หรือผลิตภัณฑ์ใบยาสูบเกิน 150 กรัม ที่สามารถนำเข้าประเทศได้อย่างถูกกฎหมายใน 1 เดือน โดยจะเรียกเก็บภาษี 100% จากอินเดีย หรือ 200% จากประเทศอื่น

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

ก่อนการชุมนุมสาธารณะ ผู้จัดการชุมนุมควรต้องปฏิบัติอย่างไร

แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
4% (4 votes)
แจ้งแก่พนักงานฝ่ายปกครอง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าเขต ก่อน
20% (19 votes)
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
1% (1 vote)
ต้องไ้ด้รับอนุญาตจากพนักงานฝ่ายปกครอง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าเขต ก่อน
3% (3 votes)
ไม่ต้องทำอะไรก่อน เพราะการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
72% (70 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 97 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว