แก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องที่มาส.ส.

ไม่ควรแก้ไข
5% (2 votes)
ควรแก้ไข
11% (4 votes)
ควรแก้ไข แต่ต้องแก้อีกหลายเรื่อง
63% (24 votes)
ควรแก้ไขเรื่องอื่นมากกว่า
21% (8 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 38 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต