[test] ก่อนการชุมนุม

[test] ก่อนการชุมนุม

เจ้าภาพ : webmaster เมื่อ 16/6/2009

[test] ก่อนการชุมนุม


            ก่อนการชุมนุม มีตัวแทนผู้ชุมนุมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ บริการรถสุขา