[test] การชุมนุมโดยสงบ

[test] การชุมนุมโดยสงบ

เจ้าภาพ : webmaster เมื่อ 16/6/2009

[test] การชุมนุมโดยสงบ


        ผู้ชุมนุมสามารถชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และไม่ทำให้สาธารณะชนเดือดร้อน