กยศ.ชี้แจง กฎหมายใหม่ให้อำนาจกองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น

กยศ.ชี้แจง กฎหมายใหม่ให้อำนาจกองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น

เมื่อ 28 ธ.ค. 2559
ตามที่ไอลอว์เคยนำเสนอเรื่อง กฎหมายกยศ. ฉบับใหม่ หรือ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่กำหนดให้คนที่กู้เงินกยศ. เรียน จะต้องถูกนายจ้างหักเงินเดือนไปจ่ายหนี้ระบบเดียวกับการจ่ายภาษี ต้องยอมให้ กยศ. เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกหนี้และเปิดเผยต่อคนอื่นได้ด้วย และดอกเบี้ยเงินกู้ก็อาจเพิ่มได้สูงสุด 7.5% ต่อปี
 
 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่แจ้งว่าติดต่อจาก กยศ. โดยตรง แชทข้อความเข้ามาที่เฟซบุ๊กเพจของ iLaw และได้ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ เป็นไฟล์ภาพ จาก กยศ. เพื่ออธิบายอำนาจตามกฎหมายใหม่ สรุปได้ดังนี้
 
1) ประเด็นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี
 
กยศ. ชี้แจงว่า ตามกฎหมายเดิมอัตราดอกเบี้ยผูกพันกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสิน ซึ่งไม่แน่นอน จึงปรับใหม่ให้มีจำนวนที่แน่นอน คือ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
2) ประเด็นการให้นายจ้างหักเงินเดือนชำระหนี้อัตโนมัติ
 
กยศ. ชี้แจงว่า การให้นายจ้างหักเงินเดือนพร้อมการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้กู้ยืมที่จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ ในกรณีที่ค้างชำระเป็นเวลานานหรือกรณีที่ต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ส่วนผู้กู้ยืมที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้างที่จะหักเงินเดือนนำส่ง ก็ยังสามารถชำระหนี้ผ่านธนาคารหรือช่องทางอื่นๆ ได้ตามระบบเดิม
 
3) ประเด็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 
กยศ. ชี้แจงว่า กฎหมายใหม่ให้อำนาจกองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และอำนาจนี้ยังต้องออกเป็นกฎกระทรวง ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีก่อน ถึงจะใช้ได้จริง
 
ส่วนประเด็นอื่นๆ ทางกยศ. ก็ยังชี้แจงมาด้วย รวมทั้งหมด 6 ประเด็น อ่านรายละเอียดได้จากในไฟล์ภาพจดหมายชี้แจงจาก กยศ.