เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ.ศาลทหาร ฉบับแก้ไขไหม?

เห็นด้วย เพราะจะทำให้มีมาตรฐานเดียวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
61% (444 votes)
เห็นด้วย เพราะยังไงก็ใช้แต่กับทหาร
5% (40 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะอาจถูกนำมาใช้กับพลเรือน
10% (72 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะมีมาตรา 46 อนุญาตให้ทหารควบคุมตัวบุคคลโดยพลการ
24% (177 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 733 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต