ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อรัฐหรือไม่

เก็บอาวุธทหาร: ยกเลิกกฎหมายความมั่นคง

เมื่อ 12 พ.ย. 2552
ออกแบบ
1

ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อรัฐหรือไม่


เก็บอาวุธทหาร: ยกเลิกกฎหมายความมั่นคง

 ปัจจุบันนอกจาก พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ..2457 พระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ..2547 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ..2551 ประเทศไทยมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของรัฐอีก เช่น  

ประมวลกฎหมายอาญา
บัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานกบฏ ไว้ใน มาตรา 114
ความผิดเกี่ยวกับการตระเตรียมก่อการกบฏในมาตรา 115
ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักรในมาตรา 119 ถึงมาตรา 129
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายในมาตรา 135/1 ถึงมาตรา 135/4
และความผิดอื่นๆ อีก เช่นฐานฆ่าผู้อื่น ฐานชุมนุมกันก่อความวุ่นวาย ฯลฯ
ซึ่งบางความผิดมีโทษถึงประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 78 และมาตรา 92 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมบุคคลหรือเข้าค้นในเคหสถานได้ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนโดยไม่ต้องมีหมายศาล
 
ฯลฯ
 

Comments

lart's picture
ยกเลิกไปให้หมด มีกฎหมายอาญาก็พอแล้ว
koyar_ni's picture
คิดว่าประเทศทุกประเทศมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ แต่กฎหมายตัวนี้จะต้องร่างขึ้นโดยเอาสิทธิมนุษยชน์เป็นที่ตั้ง มากกว่าความมั่นคงของรัฐ เพราะหากกฎหมายที่ออกมา รักษาความมั่นคงของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ แต่กลับละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนในชาติอย่างรุนแรง ก้อไม่มีวันที่ประเทศนั้นจะมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
yingcheep's picture
ประเทศไทยยังเสี่ยงเกิดภาวะสงครามกับต่างชาติอยู่บ้างหรือเปล่านะ
HolyBitch's picture
เวลาที่เกิดไฟไหม้ คนเราก็สามารถแบกโอ้งออกมาจากบ้านได้ ก็เพราะอดินารีน

เหตุการณ์ฉุกเฉินในบ้านเมือง ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี หากเรามีอดินารีนให้กับเจ้าหน้าที่บ้างครับ กำลังตามกฎหมายอาญาอย่างเดียวคงจะไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ดีหรอกครับ
9ตะขาบแชไห่'s picture
ผมเห็นว่าจำเป็นนะ แต่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับ"วิธีปฏิบัติเลย" เนื่องจากในไทยอย่างที่เราทราบกัน
มันมีบริบทเรื่อง"อำนาจ"เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมาก ทหารเป็นบริบทที่สำคัญและรุนแรงในประเทศไทย แทบเรียกได้ว่า"ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหน ถ้าทหารไม่ชอบคุณ คุณอาจตายได้ทันที" มันต้องไปแก้ที่บริบทนั้นด้วย ผมเองยังสงสัยอยู่ว่า ผบ.ทบ.ตำแหน่งแค่"เจ้ากรม"ทำไมใหญ่คับแผ่นดินนัก