ควรให้มีศาลที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีการซ้อมหรือทรมานแยกเป็นพิเศษ หรือให้มีวิธีพิจารณาคดีเป็นพิเศษหรือไม่

ทำกฎหมาย คุ้มครองผู้ต้องหาไม่ให้ถูกซ้อม

เมื่อ 6 พ.ย. 2552
ออกแบบ
5

ควรให้มีศาลที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีการซ้อมหรือทรมานแยกเป็นพิเศษ หรือให้มีวิธีพิจารณาคดีเป็นพิเศษหรือไม่


ทำกฎหมาย คุ้มครองผู้ต้องหาไม่ให้ถูกซ้อม

ในปัจจุบัน ถ้ามีคดีความฟ้องร้องกันว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทรมานผู้เสียหาย การฟ้องร้องเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ต้องฟ้องไปยังศาลอาญา และใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับคดีทั่วไป ที่เป็นการกระทำความผิดระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ที่มีสถานะเท่าเทียมกันในการต่อสู้คดี

แต่คดีความเกี่ยวกับการซ้อมหรือทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่กรณีสองฝ่ายมีสถานะไม่เท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นเห็นด้วยหรือไม่ว่าจำเป็นต้องมีระบบพิจารณาคดีที่แตกต่างไปเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายให้มากขึ้น และควรจะมีวิธีการอะไรบ้าง หรือควรจะให้มีศาลที่มีความชำนาญและวิธีการเป็นพิเศษเป็นผู้พิจารณาคดีโดยตรง
 

Comments

samphan's picture
เห็นด้วยอย่างมาก ผู้เสียหายไม่ควรจะต้องทำหน้าที่พิสูจน์เอง