เห็นด้วยหรือไม่ว่าในคดีที่จำเลยพิสูจน์ได้ว่าถูกซ้อมหรือทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรให้ศาลพิพากษายกฟ้องได้เลย โดยไม่ต้องพิจารณาความผิดของจำเลย

ทำกฎหมาย คุ้มครองผู้ต้องหาไม่ให้ถูกซ้อม

เมื่อ 6 พ.ย. 2552
ออกแบบ
4

เห็นด้วยหรือไม่ว่าในคดีที่จำเลยพิสูจน์ได้ว่าถูกซ้อมหรือทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรให้ศาลพิพากษายกฟ้องได้เลย โดยไม่ต้องพิจารณาความผิดของจำเลย


ทำกฎหมาย คุ้มครองผู้ต้องหาไม่ให้ถูกซ้อม

มาตรการนี้เป็นเสมือนยาขนานแรงที่ใช้เพื่อลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ทำการซ้อมหรือทรมานผู้ต้องหา วิธีการนี้ใช้บังคับอย่างจริงจังให้หลายประเทศ ช่วยป้องกันให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าซ้อมทรมานผู้ต้องหาได้เพราะกลัวว่าเมื่อคดีไปถึงชั้นศาลก็จะถูกยกฟ้อง มาตรการนี้อาจส่งผลให้เกิดการปฏิรูประบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้

แต่อย่างไรก็ดี อาจจะมีผลกระทบตามมาคือผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีซึ่งอาจจะกระทำความผิดจริงก็จะไม่ถูกลงโทษตามกฎหมายในความผิดที่ได้กระทำไป

Comments

samphan's picture
เห็นด้วย เพราะการพิสูจน์ว่าถูกซ้อมจะต้องรัดกุมพอควรที่จะถูกใช้ในทางที่ผิดไม่ได้
และเชื่อว่าสำหรับตำรวจไทย ต้องไม้แรงขนาดนี้ถึงจะได้ผล
yingcheep's picture
เห็นด้วย อาจเป็นวิธีเดียวที่ทำให้ตำรวจตื่นตัวแก้ปัญหากันจริงจังซะที
-.-'s picture
ต่างกรรม ต่างวาระ แยกถูกแยกผิด แยกข้อหา