การเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง เข้าตรวจค้นที่รโหฐานที่สงสัยว่าจะมีการทรมานอยู่ภายใน โดยคณะกรรมการตามกฎหมายนี้ ต้องมีหมายค้นหรือไม่

ทำกฎหมาย คุ้มครองผู้ต้องหาไม่ให้ถูกซ้อม

เมื่อ 6 พ.ย. 2552
ออกแบบ
2

การเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง เข้าตรวจค้นที่รโหฐานที่สงสัยว่าจะมีการทรมานอยู่ภายใน โดยคณะกรรมการตามกฎหมายนี้ ต้องมีหมายค้นหรือไม่


ทำกฎหมาย คุ้มครองผู้ต้องหาไม่ให้ถูกซ้อม

ที่รโหฐาน หมายถึง สถานที่ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การเข้าตรวจค้นในที่รโหฐานจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีหมายค้นจากศาลเท่านั้น เว้นแต่กรณีมีเสียงร้องให้ช่วยดังออกมาจากที่นั้น หรือมีความผิดซึ่งหน้าเกิดขึ้น หรือกรณีรีบด่วนที่หากรอหมายค้นอาจเกิดความเสียหายได้ ฯลฯ (ป.วิ.อาญา มาตรา 92)

กรณีการตรวจค้นสถานที่เพื่อป้องกันการซ้อมทรมาน หรือหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการซ้อมหรือทรมาน เห็นว่าจะต้องอยู่ภายใต้กติกานี้หรือไม่ หรือ ควรจะมีข้อยกเว้นอื่นๆ เพิ่มเติม หรือควรจะให้เข้าตรวจค้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายค้น

Comments

samphan's picture
ควรจะตรวจได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่อาศัยกลไกอื่น
yingcheep's picture
แต่ผมว่าน่าจะต้องมีหมายค้นด้วยนะ
คณะกรรมการที่ว่า ถ้ามีก็เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐน่ะแหละ
แม้จะมีหน้าที่เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิแต่ก็ไม่น่าจะละเมิดสิทธิคนอื่นได้นะ