การคำนวณเงินบำนาญ ใช้เส้นความยากจนเป็นตัวกำหนด และปรับเงินบำนาญตามอัตราเงินเฟ้อ ?

“หลักประกันชราภาพ” : บำนาญพื้นฐาน ไม่บังคับออม ไม่บังคับจน

เมื่อ 31 ก.ค. 2552
ออกแบบ
2

การคำนวณเงินบำนาญ ใช้เส้นความยากจนเป็นตัวกำหนด และปรับเงินบำนาญตามอัตราเงินเฟ้อ ?


“หลักประกันชราภาพ” : บำนาญพื้นฐาน ไม่บังคับออม ไม่บังคับจน

Comments

yingcheep's picture
เส้นความยากจนคืออะไรครับ เส้นความยากจนจะแบ่งสรรยังไง แบ่งได้เหรอ