รอบอาทิตย์ที่สี่ ม.ค. 55: เกษตรฯ ชงกฎหมายฟันคนทารุณสัตว์โทษทั้งจำ-ปรับ

รอบอาทิตย์ที่สี่ ม.ค. 55: เกษตรฯ ชงกฎหมายฟันคนทารุณสัตว์โทษทั้งจำ-ปรับ

เมื่อ 27 ม.ค. 2555

วงเสวนารธน. เห็นพ้องตั้งสสร. ที่มาต้องไร้อคติ

เมื่อวันที่ 27 .. ที่ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการอภิปรายในหัวข้อ แก้รัฐธรรมนูญ แก้ผ้าการเมือง โดยมีผู้ร่วมอภิปราย เช่น นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แกนนำกลุ่มคนเสื้อหลากสี พ..อภิวันท์ วิริยะชัย ส..แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายคมสัน โพธิ์คง อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 นายคณิน บุญสุวรรณ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2540 โดย เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นของการหารือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกัน

นพ.ตุลย์ กล่าวการแก้ รธน.นั้นตนยืนยันว่าแก้ได้ โดยอยากเสนอว่าคนที่จะแก้ รธน.ต้องดูว่าจะแก้มาตราไหน อย่างไร และที่มาของ ส..ตนเองก็เห็นด้วยว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าตรงไหนมาตราใดที่ปัญหาในการปฏิบัติ เช่น เรื่องเอกสิทธิ์ ส..ไม่ต้องขึ้นศาล ข้อเท็จจริงคือไม่ได้มีการประชุมทุกวัน เป็นต้น

นพ.ตุลย์ กล่าวว่า เรามีเจตนาที่จะให้การเมืองเข้มแข็งให้องค์กรอิสระตรวจสอบกันได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก รธน. 40 คือไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวกฎหมายเอง แต่มีคนใช้ช่องว่างของกฎหมาย เช่น การควบรวมพรรคการเมือง การสังกัดพรรคการเมือง และทำตามมติพรรค ซึ่งความจริงแล้ว รธน. 40 ตัวจริงไม่มีปัญหา แต่คนใช้มีปัญหา เมื่อมันมีปัญหาถูกทุบทิ้งก็ต้องร่างขึ้นมาใหม่

“ถามว่ารธน. 50 เกิดขึ้นใหม่หมดเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ รธน.ตัว 50 ก็เพียงแต่เอาของ 40 มาแก้อีกครั้งเท่านั้นในส่วนที่มีปัญหา การแก้ไข รธน.นั้นแก้ได้ แต่ไม่ควรเหมารวมทั้งฉบับและตอบประชาชนสังคมไทยให้ได้เหมือนกันว่ามีปัญหา เพราะอะไร เร่งการแก้เป็นเรื่องสำคัญ ส่วนจะเร่งด่วนขนาดไหนก็ต้องดูตามความเหมาะสม” แกนนำกลุ่มคนเสื้อหลากสี กล่าว

..อภิวันท์ กล่าวว่า หลักของการปกครองในเรื่องของประชาธิปไตยเขาให้ความสำคัญของหลักความเป็นมนุษย์นั้นเท่าเทียมกัน เสียงข้างมากต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วย ตนมีความคิดว่าสังคมเกิดความแตกแยกเกิดเพราะอะไร เป็นเพราะการแย่งชิงอำนาจของกลุ่มคนทั้งสองฝ่าย ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย เพียงเพราะรุ่นพี่ของตนได้ยึดอำนาจและร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา

“ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็น ส...นั้นต้องไม่มีอคติใดๆ ทั้งสิ้น ไม่รัก ไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่ระแวง นี่คือหลักการในการร่าง และมีการไม่ไว้วางใจในการร่างรัฐธรรมนูญ แต่ที่ผ่านมานั้น ส...มาจากคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคนมีอำนาจเก่า ไม่มีใครในโลกที่ยึดอำนาจแล้วไม่คิดจะสืบทอด ซี่งองค์ประกอบที่แล้วมาเพียงแต่ป้องกันเพียงแต่ว่าไม่ให้ พ...ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับมามีอำนาจอีกครั้งเท่านั้น” พ..อภิวันท์ กล่าว

..อภิวันท์ กล่าวอีกว่า การเลือก ส...ควรมีตัวแทนจากภาคประชาชน หรือเป็นตัวแทนจากองค์กรทางวิชาชีพ มาเป็นตัวแทนในการร่างรัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับนี้เป็นการระแวงนักการเมือง ตนเชื่อว่านักการเมืองสมัยนี้พัฒนาแล้วมีค่าเฉลี่ยที่ดีขึ้น อย่างเช่นตัวตนเองที่ก็มั่นใจว่าเป็นนักการเมืองที่ดี

ด้าน นายคมสัน กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้มีปัญหาแค่ รธน. แต่ว่ามีปัญหาทุกฉบับ การใช้กฎหมายมีการถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นปัญหาพื้นฐานของสังคมไทยไม่ใช่แค่ รธน. แต่เป็นเพราะกระทบต่อชาวบ้าน นักการเมืองพูดแล้วเสียงดัง แต่ในเชิงหลักการของรัฐธรรมนูญไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตย แต่เป็นสัญลักษณ์เพียงว่าเป็นประเทศที่มีเอกราชเท่านั้น ตัว รธน.เองก็มีหลายประเทศที่มีพื้นฐานไม่ได้มาจากประชาธิปไตยเลย เช่น ประเทศรัสเซีย ส่วนในรธน. ไทยนั้นตั้งแต่ที่เกิดขึ้นมาไม่ต่างจากต่างประเทศนั้นเกิดมาจากการปฏิวัติรัฐประหารที่เกิดจากการต่อสู้กัน

“อำนาจ เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เสียสละ ตัวหลักการสำคัญคือการพูดถึงเรื่องการอำนาจรัฐเป็นหลัก แต่เรื่องสำคัญคือการพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพ เช่น การใช้อำนาจทางการเมืองที่มีปัญหาไปกระทบกับชาวบ้าน วงจรอุบาทว์ที่เกิดขึ้นคือ รัฐประหารแล้วก็มาเลือกตั้ง มาต่อที่ร่างรัฐธรรมนูญ แล้วได้รัฐบาลมาคอรัปชัน เสร็จแล้วก็มารัฐประหารอีกครั้ง” นายคมสัน กล่าว

ด้าน นายคณิน กล่าวว่า มุมมองหลักในการมอง รธน.มี 5 ข้อที่ว่าจะดีหรือไม่ หรือเป็นภูมิคุ้มกัน ที่มาขององค์กร กระบวนการในการยกร่างจัดทำ การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงสร้างและเนื้อหาซึ่งเป็นส่วนประกอบ กระบวนการพิจารณาและการเห็นชอบ และบทเฉพาะกาลในการบังคับการที่เป็นต้นตอของปัญหา กลับไปมองเรื่องเนื้อหาเป็นหลัก

“ส่วนโครงสร้างของเนื้อหาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นประชาธิปไตย อย่างน้อยที่สุดต้องดูในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจ และตรวจสอบถ่วงดุลกันได้ และยึดโยงของที่มา ทั้ง 3 ฝ่ายต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีหลักประกันในเรื่องของเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ต้องไม่ละเมิด ต้องมีเนื้อหาที่ไม่ก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองมาใช่แค่เพียงของรัฐบาล และสภา แต่หมายถึงเสถียรภาพของบ้านเมืองเพราะเป็นจุดสุดยอดที่สุด” นายคณิน กล่าว

อดีตส... 2540 กล่าวเพิ่มอีกว่า แม้ที่มาของปี 40 ไม่ดีที่สุด อย่างน้อยที่สุดคือมี ส... สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ ว่ามีปัจจัยอะไรที่จะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนหรือไม่อย่างไร เพราะฉะนั้นสรุปแล้วการมีส่วนร่วมของปี 40 มีคุณสมบัติครบถ้วน เพราะเป็น รธน.มาจากประชาชนเพราะมีส่วนร่วมมากกว่าทุกฉบับที่เคยมีมา ปัญหาของรธน. 40 อยู่ที่การนำมาใช้บังคับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในงานอภิปรายได้มีกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนประมาณ 20 คน ได้เข้าร่วมฟังในครั้งนี้ด้วย ได้ส่งเสียงโห่เป็นระยะในการอภิปรายบนเวทีของผู้ที่กำลังอภิปราย พร้อมกับตะโกนแย้งเป็นระยะเมื่อ นพ.ตุลย์ เริ่มพูดถึงประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญ

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

 

"ปชป." จวก รัฐบาลแปลงสาสน์ คอป.

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า การที่มีบางฝ่ายพาดพิงกรณีกล่าวหา ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวั ไม่เยียวยาตามข้อเสนอของ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ว่า รัฐบาลอย่าพยายามหยิบยกข้อเสนอของคอป. มาแปลงสาสน์บิดเบือนเพื่อประโยชน์ตามอำเภอใจ เพราะคอป.ไม่เคยพูดว่าต้องจ่ายเงินเยียวยา 7.75 ล้านบาทและให้ทำ 2 มาตรฐานในสังคม และอยู่เหนือกฎหมาย หลายครั้งที่คอป.ออกมาปฏิเสธแต่รัฐบาลต่างหากที่เอาข้อเสนอของคอป. ไปบิดเบือนเพื่อสร้างความแตกแยกให้กับสังคมมากขึ้น

"รัฐบาลชุดที่แล้วได้เยียวยาอย่างเป็นธรรมและครบถ้วนทุกฝ่ายทุกสี นายอภิสิทธิ์ได้ตั้งกองทุนเพื่อประกันคนเสื้อแดงแต่นางธิดา ถาวรเศรษฐ์ ประธานนปช.เจอนายอภิสิทธิ์ก็เพียงขอให้ประกันตัวแกนนำเท่านั้นเอง แต่ ไม่ได้ขอให้ดูแลนปช.ตัวเล็กตัวน้อยเลย อยากเตือนข้าราชการที่ดูแลมาตรการการเยียวยาว่าถ้าดำเนินการเรื่องใดที่ขัด ต่อกฎหมายและมีการจ่ายเงินให้กับคนที่เผาบ้านเผาเมืองเชื่อว่ากรรมจะตามทัน จึงขอให้สติคิดถึงอนาคตของตัวเองและประเทศชาติ"นายชวนนท์ กล่าว

ที่มา ข่าวด่วนเนชั่น

 

เตรียมยื่นนายกฯ ทบทวนพรบ.พนัน เตือนได้ไม่คุ้มเสีย

วันที่ 22 .. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีการจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “พ...การพนันผ่าน หวยถูกกฎหมาย รัฐได้ภาษี สังคมได้อะไร?” จัดโดยโครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมปลอดพนัน ภายใต้มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีผู้เข้าร่วมเวที จากชุมชนทั่วประเทศ ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน แกนนำชุมชน 7 ภูมิภาค ซึ่งในเวทีดังกล่าวได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อร่าง พ...การพนันฯ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

ประการที่ 1. ควรชะลอการพิจารณาร่าง พ...การพนันฯ ออกไปและจัดให้มีเวทีประชาพิจารณ์ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำร่าง พ...การพนันฯ ฉบับประชาชน เพื่อเสนอควบคู่ไปกับร่าง พ...การพนันฉบับนี้ 2. ควรจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายการพนันแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เข้ามาเป็นผู้กำหนด ยุทธศาสตร์ ทิศทาง และนโยบาย เกี่ยวกับเรื่องการพนันในสังคมไทยทั้งหมด 3. ให้มีการทบทวนเนื้อหาในร่าง พ...การพนันฯ ในส่วนที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง เช่น มาตรา 4 ที่กำหนดให้หนี้การพนันเป็นหนี้ถูกกฎหมาย หรือในมาตรา 7 ที่อนุญาตให้การพนันบางประเภทสามารถเล่นได้อย่างถูกกฎหมาย โดยออกเป็นกฎกระทรวง ทั้งนี้ ทางเครือข่ายจะทำจดหมายเปิดผนึกส่งถึงนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้าน คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำไปพิจารณาให้เกิดเวทีประชาพิจารณ์ 4. ขอให้มีมาตรการในการปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับการพนันที่ชัดเจนโดยมีการบังคับกฎหมายที่เคร่งครัด

นอกจากนี้เวทีดังกล่าวยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อประเด็นการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติด้วย ว่า ต้องมีการเพิ่มบทลงโทษทั้งต่อผู้เล่น เจ้ามือหวยเถื่อน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันหวยใต้ดิน รวมทั้งกำหนดบทลงโทษแก่ตัวแทนจำหน่ายหวยออนไลน์ในกรณีที่ขายหวยออนไลน์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยต้องดำเนินการทางกฎหมาย และริบเงินประกันกับตู้หวยออนไลน์คืนโดยไม่มีข้อยกเว้น และต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อการมีหวยออนไลน์กับสังคมอย่างจริงจัง โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ดูผลกระทบต่อผู้ค้ารายย่อย ได้แก่ คนพิการ เป็นต้น สุดท้ายต้องเสนอให้มีการแก้ไข พ...สลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีการจัดตั้งกองทุนที่จัดโดยกองทุนสลากกินแบ่งที่ไม่ต้องผ่านรัฐ และมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน

ด้าน นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ประเด็นการใช้เครื่องมือทางกฎหมายในการควบคุมในสิ่งที่สังคมไม่พึงประสงค์ ที่ขัดต่อศีลธรรมมักเกิดขึ้นในทุกสังคม และ เมื่อนำการพนันนอกระบบที่มีเม็ดเงินอยู่ประมาณหลายหมื่นล้านบาทเข้ามาในระบบแล้ว หากไม่สามารถควบคุมได้ก็ยิ่งทำให้เกิดธุรกิจใต้ดิน ที่จะเป็นช่องทางของผู้แสวงหาประโยชน์ ทำให้เกิดปัญหาการคอรัปชัน และติดสินบนตามมา และก็จะเป็นปัญหาต่อๆ ไป

“ส่วนผลพลอยได้ที่รัฐจะมีรายได้เข้ามา ทั้งจากการเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการพนันนั้นผมคิดว่านั่นไม่ใช่ประเด็น เพราะอย่างไรเสียก็ไม่คุ้มกับการที่สังคมต้องเสียหาย ยิ่งถ้ามีการเปิดให้มีการพนันแพร่หลายทุกจังหวัดประเทศก็ยิ่งเสียหาย เหมือนกับในอดีตที่มีการคิดสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นมาก็มีรัฐคอยควบคุม ทำโรงงานยาสูบทั้งที่ยาสูบทั้งที่ไม่ใช่เรื่องดีเลยแต่รัฐก็ต้องควบคุม ดังนั้นการทำให้สิ่งผิดถูกกฎหมายไม่ใช่เปิดให้เสรีกับสิ่งนั้น แต่ต้องควบคุมให้ได้ ไม่ใช่คิดแค่ว่ารัฐบาลจะได้เงินจากตรงนี้เท่านั้น” นายอนุสรณ์ กล่าว

ขณะที่นายกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัย และการพัฒนา สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาพสังคมโดยรวมถ้าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างนี้จะเป็นผลกระทบในทางลบต่อ สังคม ดังนั้น จึงต้องวางกรอบกฎหมาย หรือวางแนวของรัฐที่เข้มแข็งที่ทำยังไงให้การพนันที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และทำให้คนมีภูมิคุ้มกันจากการพนันให้มีสติรู้เท่าทันการพนัน เพราะในชีวิตของตนเคยมีคนที่เล่นการพนันที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ จนถลำลึก และต้องบาดเจ็บทางเศรษฐกิจคือหมดตัว.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

 

พบสารเคมีปนเปื้อนในเลือดเกษตรกรชาวกาฬสินธุ์สูงถึง 55%

วันที่ 25 .. นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมภาคีเครือข่ายการดำเนินงานเกษตรกรปลอดโรค อาหารปลอดภัย และกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 

หลังจากพบสารปนเปื้อน สารเคมียาฆ่าแมลงในพืชผัก ผลไม้อาหารต่างๆ และพบสารเคมียาฆ่าแมลงในเลือดเกษตรกรสูงร้อยละ 55 นายแพทย์ พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ได้ทำโครงการปัจจัยพื้นฐานดี อาหารปลอดภัยสู่ความมั่นคงทางอาหาร จ.กาฬสินธุ์ ขึ้นในปี 2555 ซึ่งที่ผ่านมามีกิจกรรมการออกตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง การตรวจสารปนเปื้อนต่างๆ และการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งด้านสุขภาพ อาหารปลอดภัย การแพทย์แผนไทย รวมทั้งดำเนินงานตามกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในปี 2554 ที่ผ่านมา พบว่า มีสารปนเปื้อนในอาหาร หลายพื้นที่ของ จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะสารบอแรกซ์ สารฟอร์มาดีไฮด์ กรดชาลิชาลิค สารไฮโดรชัลไฟล์ สารเร่งเนื้อแดงร้อยละ 2.03 และพบสารเคมียาฆ่าแมลงในผักสด ผลไม้ อาหารต่างๆ ร้อยละ 2.32 ที่สำคัญได้ตรวจพบสารเคมียาฆ่าแมลงในเลือดเกษตรกรสูงถึงร้อยละ 55.39 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 9.51

ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นเรื่องที่น่าห่วง เพราะหากร่างกายรับสารเหล่านี้เข้าไปนานๆ จะทำให้เกษตรกรเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ทั้งเฉียบพลันและสะสมได้ ทั้งยังพบว่ามีการทำผิดกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและภาคประชาชนจำนวนมากด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดูแลสุขภาพประชาชนให้ปลอดโรคและรณรงค์ให้ลดการใช้สารเคมีครอบคลุมทุกพื้นที่

ที่มา ASTVผู้จัดการ

 

เกษตรฯ ชงกฎหมายฟันคนทารุณสัตว์โทษทั้งจำ-ปรับ

เกษตรฯ ชง ร่าง พ...ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.. .... เพื่อคุ้มครองไม่ให้สัตว์ถูกกระทำทารุณกรรม มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 22 .. มีรายงานว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 24 ..นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความเห็นชอบ ร่าง พ...ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.. .... เพื่อคุ้มครองไม่ให้สัตว์ถูกกระทำทารุณกรรม และเจ้าของสัตว์ซึ่งนำมาเลี้ยงจะต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสมตามประเภท และชนิดของสัตว์ ทั้งในระหว่างการเลี้ยงดู การขนส่ง การนำไปใช้งาน หรือในการแสดง โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ที่มีปลัดกระทรวง กษ.เป็นประธาน และให้คณะบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ หรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรม หรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยอาจได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในการดำเนินกิจการ ให้ผู้จัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะไม่แสวงหากำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกันมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ โดยอาจได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในการดำเนินกิจการ

ทั้งนี้ กำหนดมาตรการห้ามมิให้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ โดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เจ้าของสัตว์ต้องดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสม และมิให้ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำการใดๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท รวมทั้งเจ้าของสัตว์ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการขนส่ง หรือการนำสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดง โดยให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจค้นสถานที่และ ตรวจยานพาหนะเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ทารุณกรรมสัตว์ หรือยึด อายัดสัตว์ หรือซากสัตว์ตามที่ได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควร

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

 

เครือข่ายเยาวชนฯ จี้คุมสถานบันเทิง หลังพบปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 ปี เข้าผับเสรี

วันที่ 27 .. ที่กระทรวงมหาดไทย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ แกนนำเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วย เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กว่า 30 คน เข้าร้องเรียนกรณีสถานบันเทิงปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ โดยไม่มีการตรวจบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมนำหลักฐานเป็นภาพถ่าย คลิปวิดีโอ มอบให้ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ด้วย

แกนนำเครือข่ายเยาวชนฯ กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นการสร้างปัญหาที่รุนแรงให้กับสังคม ต้นเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม เห็นได้จากจำนวนเยาวชนที่ต้องกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่และเพิ่มขึ้นทุกวัน ขณะเดียวกัน ข้อมูลที่เครือข่ายเยาวชนฯ ลงพื้นที่สุ่มสำรวจการกระทำผิดของสถานบันเทิงรอบสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 6-8 ..2555 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมลทล ทั้งหมด 65 ร้าน รวม 11 พื้นที่ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้า มรภ.สวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.จันทรเกษม มรภ.สวนสุนันทา และวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า มีสถานบริการ ผับบาร์ ที่ตรวจบัตรประชาชนเพียง 5 ร้าน คิดเป็น 7.69% เท่านั้น แต่เมื่อเข้าสำรวจในสถานประกอบการทั้งหมด กลับพบว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้บริการอยู่ภายใน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีการตรวจบัตรแค่พอเป็นพิธีเท่านั้น และยังพบอีกว่าทุกร้านมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กเยาวชนเหล่านั้นด้วย ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย ตาม พ...ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ..2551 อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจยังพบว่ามีเด็กและเยาวชนในชุดเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา อยู่ในร้านต่างๆ ถึง 24 ร้าน คิดเป็น 36.92% ด้วย

“เพื่อเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมรอบสถานศึกษา และลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ จึงขอเรียกร้องผ่านไปยังคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ให้เร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้ด้วยก่อนที่ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เพราะหากดูจากปัญหาที่เกิดขึ้นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ ที่มีสาเหตุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือว่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และข่าวส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเอง ก็เป็นกรรมการชุดดังกล่าวด้วย โดยเครือข่ายยินดีสนับสนุน ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังสอดส่อง ดูแล และแจ้งเบาะแส เพื่อให้ทุกฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด” นายธีรภัทร์ กล่าว

ข้อเรียกร้องของเครือข่ายเยาวชนฯ เพื่อต้องการให้กระทรวงมหาดไทยนำไปพิจารณา ดังนี้ 1.ให้กระทรวงมหาดไทยบังคับใช้กฎหมาย และเพิกถอนใบอนุญาตกับสถานบริการ ที่พบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายปล่อยให้เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ รวมถึงสถานบริการที่ปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และกำชับไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่ 2.ขอให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่รอบสถานศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ 3.ขอให้กระทรวงมหาดไทย ฟื้นนโยบายจัดระเบียบสังคม โดยเฉพาะแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้เด็กและเยาวชน

จากนั้น นายยงยุทธ กล่าวภายหลังรับข้อร้องเรียนของเครือข่ายเยาวชนฯ ว่า เห็นด้วยและยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะก่อนหน้านี้ ทางกระทรวงได้มีการประชุมถึงประเด็นการจัดระเบียบสังคมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การที่มีเครือข่ายเยาวชนเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เราก็คงต้องคิดให้มากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยินดีทำงานร่วมกับเครือข่ายเยาวชน เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสตามความผิด พ...สถานประกอบการ และจากนี้จะนำเรื่องดังกล่าวมอบให้อธิบดีกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบต่อไป

ที่มา ASTVผู้จัดการ

 

WHO ห่วงการทำแท้งไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นทั่วโลก

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ออกรายงานฉบับล่าสุดเกี่ยวกับการทำแท้งของผู้หญิง ที่หลังจากทำแท้ง มักจะประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งแม้ว่า จำนวนผู้หญิงที่ทำแท้งทั่วโลก จะมีจำนวนค่อนข้างคงที่ โดยผู้หญิงทุกๆ 1,000 คน จะมีคนที่ทำแท้งราว 28 คน แต่จำนวนของคิลนิกที่ไม่ได้มาตรฐานที่รับทำแท้งทั่วโลกนั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่เคยอยู่ที่ร้อยละ 44 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49 ซึ่งทาง WHO มองว่าเป็นตัวเลขที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบันผู้หญิงจำนวนมาก ที่ต้องเสียชีวิตจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากพวกเธอเลือกที่จะไปทำแท้งในคลินิก หรือสถานพยาบาลที่ไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกิดการตกเลือด หรือมีปัญหาทางสุขภาพอื่นๆตามมา บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต

นอกจากนี้ ผลสำรวจล่าสุดยังระบุไว้อีกว่า ในประเทศกำลังพัฒนาที่กฎหมายทำแท้งค่อนข้างเข้มงวด มีผลโดยตรงให้ผู้หญิงจำนวนมาก เลือกที่จะไปทำแท้งในคลินิกที่ไม่ได้คุณภาพแทน ซึ่งผู้หญิงถึงร้อยละ 97 ในทวีปแอฟริกายืนยันว่า การทำแท้งดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่ อัตราการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยในทวีปละตินอเมริกา พบว่ามีมากถึงร้อยละ 95 ในทวีปเอเชีย ร้อยละ 40 โซนโอเชียเนีย ร้อยละ 15 และในยุโรปถือว่ามีอัตราน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 9 เท่านั้น

ขณะเดียวกัน WHO ก็ยกตัวอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศอังกฤษ ที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำแท้ง โดยผู้ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบีบีซีว่า ผู้หญิงทุกคนควรมีสิทธิที่จะตัดสินใจอนาคตของตัวเอง ดังนั้น เธอจึงเลือกได้ว่าจะตั้งครรภ์หรือจะทำแท้ง ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลสามารถช่วยได้ก็คือ การอำนวยความสะดวกให้ผู้หญิงทุกคนเข้าถึงการคุมกำเนิดที่ปลอดภัยและทันสมัย ได้ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นปัญหาตามมาในภายหลัง

ที่มา VoiceTV

 

โปรแกรมเมอร์ชาวอิหร่านถูกตัดสินประหารชีวิต เหตุถูกเว็บโป๊เอาซอฟท์แวร์ไปใช้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลสูงสุดอิหร่านยืนยันคำตัดสินลงโทษประหารชีวิตโปรแกรมเมอร์ชาวอิหร่าน-แคนาดา เหตุซอฟท์แวร์ที่เขาผลิตถูกเว็บโป๊นำไปใช้ โดยศาลระบุในคำตัดสินว่าเป็นการละเมิดความศักดิ์สิทธิ์และหมิ่นศาสนาอิสลาม

ข้อมูลจากองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุว่า ซาอีด มาเลคปูร์ (Saeed Malekpour) โปรแกรมเมอร์ชายสัญชาติอิหร่าน-แคนาดาวัย 35 ปี ซึ่งผลิตซอฟท์แวร์อัพโหลดรูปภาพที่ภายหลังเว็บโป๊ได้นำไปใช้ ถูกทางการอิหร่านจับกุมในขณะที่เขาเดินทางมาเยี่ยมครอบครัวในเดือนตุลาคมปี 2008 (.. 2551) และต่อมาถูกศาลปฏิวัติตัดสินประหารชีวิตในปี 2010 (..2553)

หลังจากการพิจารณาคดีเพิ่มเติมโดยศาลสูงสุด เขาก็ได้รับการยืนยันโทษประหารชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (17 .. 55) มีรายงานด้วยว่าเขาถูกขังเดี่ยวกว่าหนึ่งปีและถูกทรมานให้รับสารภาพ

"ในการยืนยันโทษประหารชีวิตของซาอิด มาเลคปูร์ ด้วยการพิจารณาคดีอย่างไม่เป็นธรรม ทางการอิหร่านกำลังส่งข้อความไปยังชาวอิหร่านไม่ให้พวกเขากล้าแสดงความคิดเห็น หรือให้ความช่วยเหลือใครก็ตาม รวมทั้งในทางอินเทอร์เน็ตด้วย" แอน แฮร์ริสัน รองผู้อำนวยการองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลฝ่ายตะวันออกกลางและอัฟริกาเหนือกล่าว

ศาลสูงสุดยืนยันว่า มาเลคปูร์มีความผิดจริงในการสนับสนุนเว็บโป๊ เนื่องจากชื่อของเขาอยู่บนซอฟท์แวร์ที่เว็บดังกล่าวนำไปใช้ ในขณะที่น้องสาวของเขา ยืนยันว่าการตัดสินคดีเป็นไปอย่างไม่ยุติธรรม และพี่ชายของเธอบริสุทธิ์

"สิ่งที่ซาอิดได้กระทำลงไปอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย" มาร์ยัม มาเลคปูร์ให้สัมภาษณ์กับ Radio Free Europe "เขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลย ซาอิดเพียงแค่เขียนโปรแกรมที่อาจจะถูกเว็บไซต์อื่นๆ นำไปใช้ โชคไม่ดีที่โปรแกรมดังกล่าวถูกขายต่อและนำไปใช้อัพโหลดรูปภาพในเว็บที่ไม่เหมาะสมโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลย" น้องสาวของเขากล่าว

เว็บไซต์ mashable.com รายงานว่า ท่าทีของรัฐบาลอิหร่านต่อเสรีภาพอินเทอร์เน็ตเป็นที่เลืองลือในทางลบมาก โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลอิหร่านได้ประกาศโครงการ "อินเทอร์เน็ตฮาลาล" เพื่อระงับอิทธิพลจากโลกตะวันตก โดยมุ่งจะตัดต้นเหตุของการประท้วงซึ่งมีส่วนมาจากโซเชียลมีเดีย เช่นในช่วงการเลือกตั้งอิหร่านปี 2009 (..2552)

นอกจากนี้ รัฐบาลอิหร่านยังกล่าวด้วยว่า ซีไอเอได้ใช้วีดีโอเกมส์ที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาเป็นโฆษณาชวนเชื่อเพื่อส่งเสริมภารกิจของสหรัฐในต่างประเทศ ทางการอิหร่าน ยังได้ใช้"กองทัพไซเบอร์อิหร่าน" (Iranian Cyber Army) เพื่อปิดกั้นประชาชนชาวอิหร่านไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ต่างประเทศด้วย

ที่มา ประชาไท

 

ศาลนิวซีแลนด์ค้านประกันตัวผู้บริหารเมกะอัพโหลด

ศาลนิวซีแลนด์คัดค้านคำร้องขอประกันตัวของนายคิม ดอตคอม หรือที่รู้จักกันในนาม คิม ชมิตซ์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์รับฝากไฟล์ชื่อดัง เมกะอัพโหลด และพวกอีก 3 คน เพราะเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนี

พนักงานอัยการให้ความเห็นต่อศาลว่า การให้ประกันตัวนายคิม ดอตคอมและพวก อาจจะทำให้ผู้ต้องหาหลบหนีคดี เพราะก่อนหน้านี้ นายคอม ดอตคอม มีประวัติการหลบหนีคดีและถือสิทธิพลเมืองของหลายประเทศ

ซึ่งขณะนี้เขาถือพาสปอร์ตของเยอรมนีและฟินแลนด์ รวมทั้งยังได้รับสิทธิในการอยู่อาศัย (เป็น resident) ในฮ่องกงและนิวซีแลนด์ได้อย่างถูกตามกฎหมาย

นายเดวิด แม็กนอตัน ผู้พิพากษาคดีดังกล่าว ประกาศว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถตัดสินได้ เนื่องจากศาลต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และจะออกแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องการประกันตัวนายคิม ดอตคอมและพวก ภายในวันพุธนี้

หลังจากที่กำลังตำรวจนิวซีแลนด์กว่า 70 นาย บุกเข้าล้อมคฤหาสน์หรูของนายคิม ดอตคอม ในเมืองโอ๊กแลนด์ เพื่อจับกุมตัวเขาและพวก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และมีการแจ้งข้อหาว่า นายคิม ดอตคอม และพวก กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมกับข้อหาฟอกเงินด้วย

ขณะที่สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง หรือเอฟบีไอ ของทางการสาหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ประสานให้ทางการนิวซีแลนด์บุกจับกุมตัวผู้บริหารเมกะอัพโหลดทั้ง 4 คน โดยอ้างว่า เมกะอัพโหลดก่อความเสียหายต่อธุรกิจต่างๆ ด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 15,800 ล้านบาท

ข้อมูลจากสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นระบุว่า เว็บไซต์เมกะอัพโหลดเปิดตัวครั้งแรกในปี 2548 เพื่อให้บริการรับฝากไฟล์ และมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีผู้ใช้แบบพรีเมียม ซึ่งจะได้รับความสะดวกในการอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้ในระยะเวลาสั้นๆ

ขณะที่ทางการสหรัฐฯ ให้ข้อมูลว่า นับตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เว็บไซต์เมกะอัพโหลดทำเงินจากการละเมิดลิขสิทธิ์ไปแล้วกว่า 175 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 5,530 ล้านบาท และในขณะนี้ ทางการสหรัฐฯ ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินของนายคิมดอต คอม และบริษัทเมกะอัพโหลดมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1,580 ล้านบาทไว้แล้ว พร้อมกับสั่งปิดเว็บไซต์เมกะอัพโหลดตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

ที่มา Voice TV