ยอมให้น้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้ไหม

ยอมได้ ต้องแบกรับเท่าๆกัน
50% (69 votes)
ยอมไม่ได้ เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ ต้องปกป้อง
7% (9 votes)
ยอมไม่ได้ เป็นเขตที่อยู่อาศัย ประชากรหนาแน่นที่สุด
1% (1 vote)
ยอมไม่ได้ จะได้ยังมีคนที่สามารถช่วยเหลือพื้นที่อื่นได้
4% (6 votes)
ไม่อยากให้ท่วม แต่ถ้าสุดวิสัย ก็ต้องให้ท่วมน้อยที่สุด
38% (52 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 137 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว