ข้อเสนอจากอินเทอร์เน็ต : คุณอยากแก้กฎหมายอย่างไรบ้าง

ข้อเสนอจากอินเทอร์เน็ต : คุณอยากแก้กฎหมายอย่างไรบ้าง

เมื่อ 29 มิ.ย. 2552

หลักการ

 

เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ไอลอว์ (iLaw – โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน) ได้ออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความสนใจของประชาชนว่า กฎหมายภาคประชาชนควรเน้นเรื่องอะไรบ้าง โดยหวังว่าจะนำผลสำรวจมาเป็นแนวทางในการทำงานเรื่องการมีส่วนร่วมและผลักดันกฎหมายของประชาชน
 
แบบสอบถามนี้จัดทำในลักษณะออนไลน์ ในระยะเวลาเพียงไม่ถึงเดือน มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามเกือบ 500 คน การประมวลผลจัดทำขึ้นเมื่อเผยแพร่ผลสำรวจไปแล้ว 1 เดือน ขณะที่มียอดผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 469 คน
 
ลักษณะของคำถามมีสองส่วนหลัก ส่วนที่หนึ่งเป็น คำถามปลายปิด คือ แต่ละประเด็นคำถามมีตัวเลือกให้ตอบตามระดับความสนใจว่า รู้สึก ไม่เห็นด้วย – ไม่สนใจ – เห็นด้วยแต่ไม่สนใจ – สนใจพอสมควร – เห็นว่าสำคัญและสนใจมาก โดยคำถามส่วนนี้มี 9 ข้อ ซึ่งสุ่มขึ้นจากประเด็นสำคัญในสังคมไทย อาทิ เรื่องสิทธิผู้หญิง ความเท่าเทียมทางเพศ ความมั่นคง รัฐสวัสดิการ กระบวนการยุติธรรม เสรีภาพในการแสดงความเห็น(อ่านเพิ่มเติมเรื่อง “ผลสำรวจความสนใจในการผลักดันกฎหมายของประชาชน”)
 
คำถามส่วนที่สอง เป็นคำถามปลายเปิดหนึ่งข้อ โดยถามว่า “คุณอยากแก้กฎหมายอย่างไรบ้าง” ซึ่งพบว่าในจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 496 คนนั้น มีจำนวนถึง 160 คนที่ให้ความเห็นในข้อนี้อย่างละเอียด
 
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน จึงรวบรวมข้อเสนอจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคัดส่วนที่ซ้ำกันออกและแก้ไขเล็กน้อย เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อเสนอ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นเรื่อง สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมและรัฐสวัสดิการ สื่อและเสรีภาพการแสดงความเห็น สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน การเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการยุติธรรม การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสถาบันกษัตริย์
 
ข้อเสนอต่อประเด็นทางสังคมที่อยากให้แก้ในกฎหมาย มีดังต่อไปนี้
 
 
สิทธิมนุษยชน
ความเท่าเทียมและรัฐสวัสดิการ
 
แรงงาน
 
สื่อและเสรีภาพการแสดงความเห็น
 
สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน
 
การเมืองการปกครอง และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
กระบวนการยุติธรรม
 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

0

Comments

0
OH-MY-GOD's picture
กฏหมายหมิ่น ครับอย่างน้อยๆให้ผู้เสียหายทำการฟ้องร้องด้วยตัวเอง ไม่ใช่หมารับใช้
0
iLaw's picture
ลองไปต่อที่นี่
http://ilaw.or.th/node/183