Vote62 ต้องการคุณ ช่วยเป็นอาสาสมัครรวมคะแนนเลือกตั้งอบจ. โดยประชาชน

Vote62 ต้องการคุณ ช่วยเป็นอาสาสมัครรวมคะแนนเลือกตั้งอบจ. โดยประชาชน

เมื่อ 16 ธ.ค. 2563

 

20 ธันวาคม ไปเลือกตั้ง อบจ. ปิดหีบแล้ว ชวนทุกคนติดตามสังเกตการณ์กระบวนการเปิดหีบเพื่อนับคะแนน การขานและขีดคะแนนโดยกรรมการประจำหน่วย และเมื่อแต่ละหน่วยนับคะแนนเสร็จแล้ว ขอแรงทุกคนเป็นอาสาสมัครรวมคะแนนโดยประชาชนเอง

 

 

การรายงานผลเลือกตั้งแบบคราวด์ซอร์สนี้ เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเกาะติดการเลือกตั้งจากคูหาเลือกตั้งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เฝ้าสังเกตการณ์การนับคะแนนจนเสร็จสิ้น ถ่ายรูปกระดานนับคะแนน แล้วอัปโหลดเข้ามาในระบบของ VOTE62.com เพื่อบันทึกผลคะแนน
 
การถ่ายภาพกระดานนับคะแนนนี้ จะช่วยรวบรวมผลจากหน่วยเลือกตั้งซึ่งมีมากกว่า 90,000 จุดทั่วประเทศ ภาพถ่ายและข้อมูลตัวเลขที่ได้จากประชาชนทั่วไปเหล่านี้ จะถูกประมวลออกมาเป็นคะแนนรวม เพื่อคาดการณ์ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ของแต่ละจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ
 
หลังปิดหีบ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ผู้ที่สนใจการเลือกตั้งนายก อบจ. สามารถมีส่วนร่วมได้ 2 ทาง คือ
 
1) รายงานตรงจากคูหา
หลังปิดหีบ กกต.ในแต่ละหน่วยจะนับคะแนนจากคูหาเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะใช้เวลาราว 2 ชั่วโมง โดยขานคะแนนแล้วกรอกบนกระดาษ (ประชาชนทั่วไปสามารถเฝ้าดูการขานนับคะแนน และแจ้งสิ่งผิดปกติได้) 
 
เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้น คุณสามารถถ่ายรูปกระตานนับคะแนน แล้วอัปโหลดเข้ามาบนเว็บไซต์ VOTE62.com พร้อมกรอกรายละเอียดว่า คะแนนจากหน่วย ตำบล อำเภอ จังหวัดนั้นๆ ผู้สมัครแต่ละรายได้คะแนนเท่าใด 
 
ข้อมูลที่ได้ จะประมวลผลออกมา เป็นผลคาดการณ์คะแนนผู้ชนะในแต่ละจังหวัด 
 
VOTE62 ชวนคุณลงทะเบียนล่วงหน้าที่นี่ เพื่อให้ทีมงานสามารถประเมินจำนวนอาสาสมัครให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
 
2) ช่วยตรวจคะแนนจากที่ไหนก็ได้ ผ่านระบบออนไลน์
กรณีที่คุณไม่สะดวกไปถ่ายรูปด้วยตนเอง ยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือการตรวจสอบภาพที่เข้ามาในระบบ (verify) และช่วยกรอกตัวเลข (digitize)
 
สิ่งที่ต้องตรวจสอบ มีดังนี้
1. แยกภาพคะแนน ว่าเป็นภาพของการเลือกตั้ง "นายก อบจ." หรือ "สมาชิกสภา อบจ."
2. ตรวจตัวเลขคะแนน โดยตรวจอีกครั้งว่าตัวเลขรวมคำนวณถูกต้องหรือยัง นอกจากนี้ ผู้ที่อัปโหลดภาพจากคูหาจำนวนหนึ่ง อาจจะอัปโหลดภาพแต่ไม่มีเวลากรอกตัวเลข ดังนั้น จึงยังต้องการอาสาสมัครจำนวนมากที่ช่วยกันกรอกข้อมูลนี้ ยิ่งมีคนกรอกซ้ำกันมากๆ ยิ่งช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
3. ตรวจสอบความผิดปกติ เช่น หากมีการนับคะแนนผิด ให้รายงานความผิดปกตินั้นในระบบ
 
ภาพถ่ายทุกภาพจะเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อช่วยตรวจสอบการรวมคะแนน และการทำงานของ กกต. ได้อีกชั้นหนึ่งหากภายหลังพบว่า มีปัญหามีข้อร้องเรียน
 
คะแนนที่ระบบของเว็บไซต์ Vote62 รวมออกมาเป็นคะแนนที่ไม่เป็นทางการ ได้จากอาสาสมัครทั่วประเทศ และอาจจะไม่ได้คะแนนรวมจากทุกหน่วยเลืกตั้ง ผลการรวมคะแนนโดยประชาชนจะช่วยให้เห็นภาพรวมของประเทศและมีความน่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับจำนวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมว่าครอบคลุมพื้นที่ของประเทศได้มากน้อยเพียงใด และขึ้นอยู่กับการถ่ายภาพให้เห็นชัดเจนและอัพโหลดเข้าสู่ระบบได้ถูกวิธี
 
 
 
 
VOTE62 คือ แพลทฟอร์มกลางสำหรับประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ที่เปิดตัวขึ้นในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นำโดย โอเพ่นดรีม และองค์กรภาคี ได้แก่ กลุ่ม We Watch และสถาบันพระปกเกล้า
 
ทั้งนี้ เพื่อให้การรายงานผลมีความแม่นยำ VOTE62 ต้องการอาสาสมัครอย่างน้อย 3,000 คนทั่วประเทศ