ภาคประชาชน นักวิชาการ นักศึกษา เปิดตัวเครือข่าย FFFE เรียกร้องเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรม

ภาคประชาชน นักวิชาการ นักศึกษา เปิดตัวเครือข่าย FFFE เรียกร้องเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรม

เมื่อ 9 ต.ค. 2561
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 10.30 น. ณ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รศ.ดร. อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในฐานะแกนนำเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง พร้อมตัวแทนกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) สหพันธ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยไทย กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ตัวแทนเครือข่ายแรงงาน และสมัชชาคนจน ร่วมแถลงเปิดตัวเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ (Free, Fair & Fruitful Election) หรือ FFFE
 
เครือข่าย  FFFE คือการรวมตัวของภาคประชาชนกว่า 10 องค์กร เพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีความหมาย โดยจะมีกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เป็นระยะไปจนถึงการเลือกตั้ง เน้นการแสดงจุดยืนและรณรงค์เพื่อขจัดเงื่อนไขที่อาจทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นธรรมและไร้ความหมาย และจะสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชนที่จะมีส่วนในการจับตาสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเครือข่ายนี้จะทำงานประสานกับทุกภาคส่วน รวมถึงบรรดาพรรคการเมืองที่จะต้องรับพันธกิจจากประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการนำประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหลังการเลือกตั้งด้วย
 
 
ชลธิชา แจ้งเร็ว นักกิจกรรมกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ได้กล่าวถึงประเด็นสิทธิเสรีภาพกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าตั้งแต่การรัฐประหารเป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับความสนใจจากประชาคมโลก ในฐานะที่เป็นประเทศที่ตกอยู่ใต้การปกครองโดยเผด็จการ นักการเมือง นักกิจกรรม นักวิชาการและประชาชนจำนวนมากที่แสดงออกต่อต้านรัฐบาล คสช. ถูกตั้งข้อหาปิดปากและมีการนำพลเรือนขึ้นศาลทหารกระทั่งทุกวันนี้ จึงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าหากบรรยากาศเช่นนี้ดำเนินต่อไป การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นก็จะไร้ความหมาย และหากผลการเลือกตั้งจากบริบทเช่นนี้ไม่เป็นที่ยอมรับประเทศจะเดินหน้าต่ออย่างไร
 
ศรีไพร นนทรีย์ ตัวแทนภาคแรงงาน กล่าวถึงการที่พรรคการเมืองไม่สามารถสื่อสารกับประชาชนได้อย่างเสรีตลอดสี่ปีมานี้ ทำให้เกิดข้อกังวลว่า นโยบายที่จะนำมารณรงค์หาเสียงจะมาจากไหน และจะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ หากไม่รีบปลดล็อคการเมือง ก็เกรงว่านโยบายที่ได้มาจะไม่ตอบโจทย์ ส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งนี้ขาดผลในทางปฏิบัติ ผิดเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งที่ต้องการให้มีผู้แทนที่สามารถสะท้อนเสียงของประชาชน อย่างกรณีลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญก็มีการโกงลงคะแนน แต่ผู้ใช้แรงงานทำอะไรไม่ได้ เราจะทำยังไงที่ทำให้บรรยากาศของความกลัวหมดไป
 
ด้านธนพล พันธุ์งาม กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย ให้ความเห็นในประเด็นความเป็นธรรมของการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า การเลือกตั้งจะยุติธรรมได้นั้น ปัจจัยขั้นต่ำๆ ได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ และสามารถสื่อสารกับประชาชนได้เท่าเทียมกัน ขณะนี้พรรคการเมืองยังไม่ได้รับอนุญาตให้พบปะประชาชนเพื่อหาเสียงเลย แม้แต่การสื่อสารออนไลน์ก็ถูกข่มขู่ห้ามปราม ในขณะที่คนในรัฐบาลที่ประกาศตัวชัดว่าจะเล่นการเมืองนั้นสามารถทำได้ทุกอย่าง ประชาชนก็คงตอบตัวเองได้ว่านี่คือความเป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งเราจะต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลง
ขณะที่ ธนวัฒน์ วงศ์ไชย ประธานสภานิสิตจุฬาฯ ในฐานะตัวแทนเครือข่ายนักศึกษา กล่าวถึงความกังวลว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงอาจไม่เป็นธรรม เพราะเราเห็นว่ารัฐบาลใช้งบประมาณไปในการสร้างความนิยมของตนเอง ผ่านการเดินสายในโครงการต่างๆ และจ้างดารานักแสดงมาร่วมรายการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐ รวมถึงการที่มีคนในคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมในพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งชัดเจนว่าเป็นความพยายามในการสืบทอดอำนาจ
 
ทั้งนี้การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นยังมีข้อน่ากังวลว่าจะไม่เสรีและเป็นธรรม เนื่องจากระหว่างการเลือกตั้ง คสช. จะมีอำนาจพิเศษมาตรา 44 ที่ให้อำนาจหัวหน้า คสช.ออกคำสั่งใดๆ ก็ได้ และยังมีประกาศและคำสั่ง คสช. จำนวนหนึ่งที่จะเป็นอุปสรรคทำให้การเลือกตั้งไม่เสรีและเป็นธรรม เช่น คำสั่งห้ามชุมนุมเกินห้าคนขึ้นไป คำสั่งให้อำนาจทหารจับกุมประชาชนได้เจ็ดวันโดยไม่ต้องมีหมายศาล คำสั่งห้ามพรรคการเมืองหาเสียงทั้งที่เข้าสู่ช่วงเลือกตั้งแล้ว และคำสั่งห้ามสื่อมวลเสนอข่าวสารที่วิจารณ์ คสช. ดังนั้น ทางเครือข่าย FFFE จึงเสนอให้ยกเลิกก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึง
 
เครือข่าย FFFE จะจัดกิจกรรมแรก “การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมกับอนาคตสังคมและการเมืองไทย” ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 12.00 - 16.30 น. โดยภายในงานจะมีการประกาศจุดยืนผ่านแถลงการณ์ร่วมของภาคประชาชนและพรรคการเมือง และการเสวนา โดยแบ่งเป็นภาคประชาชนและพรรคการเมือง ซึ่งจะมีผู้แทนระดับแกนนำพรรคการเมืองที่ได้รับความสนใจอย่างน้อยเจ็ดพรรคเข้าร่วมทั้งเวทีแถลงการณ์และการเสวนาด้วย