กฎหมายประชาชน

 • signing for bill
  กว่าหกปีของการรอคอย และกว่าสามปีเต็มของการดิ้นรนในรัฐสภา “พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย” ฉบับใหม่ ก็ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา เหลือเพียงขั้นตอนการลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น สังคมไทยก็จะเข้าสู่ยุคใหม่ของการเสนอกฎหมายโดยประชาชน
 • คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก ดังนั้นชาวนาจึงมีความสำคัญในฐานะผู้ผลิตข้าว แต่ปัจจุบันชาวนากับเป็นกลุ่มอาชีพที่ยากจนและเป็นหนี้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ด้วยเหตุนี้เพื่อประกันความมั่นคงในชีวิตของชาวนา กลุ่มเกษตรกรชาวนาจึงร่วมกันล่ารายชื่อประชาชน 11,898 คน เสนอร่าง พ.ร.บ.ข้าวชาวนาไทยขึ้นเพื่อให้รัฐภาพิจารณารัฐสภา 
 • Water Management
  ภาคประชาชนจับมือ คปก. เตรียมเข้า 10,000 ชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มุ่งจัดระเบียบการบริหารน้ำ ให้อำนาจรัฐเป็นเอกภาพ และให้มีกรรมการ 4 ระดับเปิดพื้นที่ให้ชุมชน และส่วนท้องถิ่นร่วมบริหารน้ำ ยืนยันการใช้น้ำในครัวเรือนและเกษตรรายย่อยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
 • womannavel
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาวะผู้หญิง (สคส.) เสนอ “ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ พ.ศ. ...” ยืนยันสิทธิในการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ การเลือกเพศและการเลือกวิธีการรักษากรณีผู้ที่มีลักษณะเพศทางชีววิทยาไม่ชัดเจน เปิดรับความเห็นจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 56  
 • หลังตัวแทนกลุ่มญาติวีรชนเผยแพร่ข้อเสนอเพื่อผลักดันร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ก็เกิดการถกเถียงโต้แย้งอย่างมากว่า ร่างฉบับญาติฯ เขียนไว้ไม่ชัดเจน อาจถูกตีความไปนอกวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และอาจมีผลให้ไม่สามารถนิรโทษกรรมให้แก่ประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากความขัดแย้งทางการเมืองได้ เมื่อวันที่ 25 ก.ค.56 ตัวแทนกลุ่มญาติฯ จึงเปิดเวทีเพื่อฟังความเห็นและปรับแก้ไขร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ฉบับญาติผู้สูญเสีย เพื่อแก้ไขช่องโหว่ต่างๆ ให้ร่างมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • ญาติวีรชนฯ เสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม นิรโทษกรรมให้ผู้ชุมนุมแต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งผู้สั่งการ เจ้าหน้าที่ที่กระทำเกินคำสั่ง ไม่รวมชายชุดดำ ไม่รวมคนเผา และไม่ครอบคลุมพ.ต.ท.ทักษิณ เตรียมเสนอให้ส.ส.ช่วยดันก่อนเปิดสมัยประชุมเดือนสิงหาคมนี้
 • Medicine
  ไม่ได้มีแค่หมอ กับพยาบาลเท่านั้นที่ดูแลสุขภาพประชาชน และต้องมีมาตรฐานของวิชาชีพ แต่ยังมีหมออนามัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำหน้าที่เชิงป้องกัน และบรรเทาโรคติดต่อ ที่ต้องอาศัยความเป็นวิชาชีพเช่นกัน แต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับวิชาชีพเหล่านี้
 • The newly drafted CCA imposed more offences including file copying and possession of child pornography. It is tantamount to signing a blank cheque to expand jurisdiction related to other criminal offences which are involved with computer use and expand liability of service providers.
 • draft cca by ETDA
  ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ เพิ่มลักษณะความผิด เช่น การก้อปปี้ไฟล์ การครอบครองภาพโป๊เด็ก ฯลฯ เขียนเช็คเปล่าให้ตีความครอบคลุมความผิดตามกฎหมายอื่นที่อาจใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ เพิ่มรายละเอียดความรับผิดของผู้ให้บริการ
 • herb
  รู้จักกับร่างพระราชบัญญัติสมุนไพรแห่งชาติ อีกหนึ่งร่างกฎหมายที่ผลักดันโดยประชาชน เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านสมุนไพรที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายต่างๆ และสถาบันสมุนไพรรับผิดชอบการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการบริโภคสมุนไพรที่แพร่หลายมากขึ้น