สมัครงาน

  • หากคุณคือคนที่อยากเรียนรู้ในประเด็นทางสังคม การเมือง สิทธิมนุษยชน โอกาสของคุณมาถึงแล้ว!iLaw เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน 1 ปีรับสมัครถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564๐ iLaw ทำอะไรโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ...
  • Winter is coming! หน้าหนาวใกล้เข้ามาทุกที ถ้ามีใครมาอยู่ข้างๆ ร่วมต่อสู้กับความหนาวเหน็บไปด้วยกันก็คงดีทำความรู้จักกันก่อนiLaw หรือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน เราจับตาการทำงานของ คสช. ทั้งการออกกฎหมาย ...
  • iLaw is finding a graphic designer
    หน้าฝนกลับมาอีกแล้ว ในบรรยากาศหม่นๆ เช่นนี้การถือร่มใบใหญ่และมีใครมาอยู่ข้างๆ ก็คงดีไม่น้อยทำความรู้จักกันก่อนiLaw หรือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ทำงานจับตาการทำงานของ คสช. ทั้งการออกกฎหมาย การใช้อำนาจเบ็ดเสร็จที่ขาดการมีส่วนร่วม ...