เกาะกระแส

คุณคิดเห็นอย่างไร กับแท็กรูปโฆษณาบนเฟสบุ๊ก

ลำคาน แท็กอยู่นั้นละ
0% (0 votes)
เฉยๆนะ ปล่อยเลยตามเลย
0% (0 votes)
บ้างที โฆษณาที่แท็กมาก็มีประโยชน์ต่อเรานะ
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ยอมรับการรับน้องได้ขนาดไหน

ยอมรับการรับน้องทุกรูปแบบ เพราะเป็นประเพณีของแต่ละสถาบัน
7% (31 votes)
รับน้องได้ ไม่เอาความรุนแรง
8% (35 votes)
รับน้องได้ ไม่เอาความรุนแรง ไม่เอาระบบโซตัส
11% (47 votes)
รับน้องได้ ไม่เอาความรุนแรง ไม่เอาระบบโซตัส ไม่เอากิจกรรมทะลึ่ง
17% (78 votes)
รับน้องได้ มีเฉพาะกิจกรรมสนุกสนาน สานสัมพันธ์
19% (84 votes)
รับน้องได้ แต่มหาวิทยาลัยต้องเข้ามากำกับดูแล
4% (20 votes)
ไม่ควรรับน้องเลย
10% (44 votes)
รับน้องได้ แต่ต้องโดยสมัครใจ และไม่ติดใจกับน้องที่ไม่เข้าร่ว
24% (108 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 447 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดอย่างไร หากพรรคการเมืองที่มี ส.ส. มากที่สุดไม่ได้ัจัดตั้งรัฐบาล

พรรคที่เป็นรัฐบาล ไม่มีความชอบธรรมที่จะปกครองประเทศอีกต่อไป
0% (0 votes)
พรรคที่เป็นรัฐบาล ทำผิดมารยาททางการเมือง แต่เป็นรัฐบาลได้
0% (0 votes)
ยอมรับได้ หากพรรคทีึ่เป็นรัฐบาลเป็นคนดีกว่า
0% (0 votes)
ยอมรับได้ หากสถาการณ์บ้านเมืองบีบให้เป็นเช่นนั้น
0% (0 votes)
ไม่เป็นไร กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ สามารถทำได้
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

หลังการเลือกตั้ง กลุ่มไหนที่คุณเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

พันธมิตรยึดสนามบิน
7% (20 votes)
เสื้อแดงราชประสงค์
13% (37 votes)
ทักษิณ ชินวัตร รวมถึงผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 111 และ 109 คน
15% (43 votes)
นักโทษพ.ร.บ.คอมฯ และมาตรา 112 เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น
28% (79 votes)
เจ้าหน้าที่ที่สลายการชุมนุมเสื้อแดง
5% (15 votes)
ผู้สั่งสลายการชุมนุมเสื้อแดง
3% (9 votes)
ผู้สั่งสลายการชุมนุมพันธมิตร 7 ตุลา
3% (8 votes)
นักรบศรีวิชัยที่ยึดสถานีโทรทัศน์ NBT
5% (13 votes)
ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมทั้งหมด
21% (59 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 283 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ถ้าเลือกได้นโยบายประชานิยมอันไหนที่ถูกใจที่สุด (เลือกไ้ด้้ข้อเดียว)

รถไฟฟรี รถเมล์ฟรี ใช้น้ำ ใช้ไฟ ฟรีตลอดชีวิต
31% (79 votes)
เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี
39% (99 votes)
ให้บำนาญชราภาพแก่ผู้มีอายุกว่า 60 ปี 1,000 บาท ทุกคน
9% (23 votes)
แจกที่ดินให้เกษตรกร
8% (21 votes)
พักชำระหนี้บัตรเครดิค
2% (5 votes)
อื่นๆ (ระบุในคอมเม้นต์)
3% (7 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 254 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

รัฐบาลชุดต่อไปควรดำเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างไร

ฆ่าตัดตอนได้เลย ไม่ต้องขึ้นศาล แต่ต้องไม่ผิดตัว
13% (21 votes)
ประหารชีวิตทั้งผู้ค้าและผู้เสพ
11% (18 votes)
ประหารชีัวิตผู้ค้า ผู้เสพมีโทษจำคุก (กม.ปัจจุบัน)
34% (56 votes)
ผู้ค้ามีโทษจำคุก ผู้เสพมีโทษจำคุก
5% (9 votes)
ผู้ค้ามีโทษจำคุก ผู้เสพไม่มีโทษ เปิดโอกาสได้เข้ารับการบำบัดรักษา
38% (63 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 167 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ เอาเปรียบคนไทย ไปหรือเปล่า?

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ สมควรเปิดกว้างหรือผ่อนปรนแบบที่จีนหรือญี่ปุ่นทำ
0% (0 votes)
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

เห็นด้วยหรือไม่ถ้ารัฐบาลออกพ.ร.บ.ความมั่นคงมาบังคับใช้ช่วงเลือกตั้ง

เห็นด้วย เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
16% (35 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะ รัฐจะอาศัยอำนาจนี้มากลั่นแกล้งทางการเมือง
62% (135 votes)
เฉยๆ เพราะ ประกาศไปก็ใช้บังคับไม่ได้อยู่ดี
22% (48 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 218 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดว่าการแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือคนจรจัด ควรมีหลักการและแนวคิดอย่างไร

ให้อาชีพและที่อยู่ โดยวิธี(ความคิดคุณ)
0% (0 votes)
ให้เงินสนับสนุน โดยวิธี(ความคิดคุณ)
0% (0 votes)
ทางเลือกอื่นๆ
0% (0 votes)
"อยากให้ลองคิดแล้วเสนอมาเป็นกระบวนการเลยก็ดีครับ อธิบายยาวก็เยี่ยมครับ ขอบคุณทุกความคิดเห็น"
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

การเมืองไทยจะเป็นอย่างไรหลังการยุบสภา

มีการเลือกตั้งและประเทศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
16% (45 votes)
มีการแข่งขันเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างรุนแรง
41% (118 votes)
มีอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงไม่ให้มีการเลือกตั้ง
12% (34 votes)
เกิดการรัฐประหาร
8% (24 votes)
ประเทศเกิดความแตกแยกมากขึ้น
24% (69 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 290 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว