เกาะกระแส

การกินเนื้อหมา ควรผิดกฏหมายหรือไม่

ไม่ผิด การกินเนื้อหมาเป็นวิถีของบางท้องที่ เหมือนกินหมูกินไก่
53% (72 votes)
ผิด ฐานทารุณสัตว์ ตามกฏหมายอาญามาตรา 381 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
10% (14 votes)
ควรมีกฏหมายใหม่เป็นการเฉพาะ ออกมาดูแลสัตว์เลี้ยงเหล่านี้
36% (49 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 135 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

การขายเซ็กส์ทอยน่าจะผิดกฎหมายหรือไม่

ควรให้ผิดกฎหมาย เพราะโจ่งแจ้งเกินไปในเรื่องเพศ บัดสีบัดเถลิง
6% (7 votes)
ไม่ควรเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่ง ใช้ส่วนตัวช่วยป้องกันเอดส์
23% (27 votes)
ไม่ควรเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่ควรกำหนดให้ขายอย่างมิดชิดในสถานที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าไป
71% (84 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 118 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการกำจัด"สุนัข"ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตนี โดยการใช้"ยาเบื่อ"

เห็นด้วย เพราะเป็นวิธีการที่ทำง่ายและสิ้นเปลืองงบประมาณน้อย
0% (0 votes)
ไม่เห็นด้วย เพระเป็นวิธีการที่ทารุณสุนัขมาก อีกทั้งมหาวิทยาลัยควรมีวิธีการในการจัดการที่ดีกว่านี้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงา
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

สนามหลวงเป็นโบราณสถาน ควรอนุญาตให้ใช้ทำอะไรได้บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

งานพระราชพิธีสำคัญ
16% (73 votes)
จัดงานเพื่อสาธารณกุศล
16% (71 votes)
จัดงานเทศกาลรื่นเริง คอนเสริ์ต ขายสินค้า
5% (21 votes)
การชุมนุมสาธารณะ กิจกรรมทางการเมือง
11% (50 votes)
เล่นกีฬา เล่นว่าว ออกกำลังกาย
19% (83 votes)
เดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ
19% (85 votes)
ขายของ เปิดเป็นพื้นที่ตลาดนัดตอนกลางคืน
4% (19 votes)
เป็นที่พักพิงของคนไร้บ้าน
4% (18 votes)
จอดรถ
3% (13 votes)
อื่นๆ โปรดระบุในคอมเมนต์
1% (3 votes)
ไม่ควรใช้ทำอะไร ต้องคงความสวยงามเคียงคู่พระบรมมหาราชวัง
2% (11 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 447 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ท่านคิดว่า นอร์เวย์ควรมีมาตรการลงโทษผู้ต้องหาคดีสังหารหมู่อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

ไม่ต้องลงโทษ เพราะนายอันเดอร์ส เบรวิคค่อนข้างมีปัญหาทางจิต
4% (3 votes)
ดำเนินคดีตามปกติ ตามกฎหมายของนอร์เวย์
40% (31 votes)
จำคุก 21 ปี ตามโทษสูงสุดของคดีก่อก่ารร้ายในประเทศนอร์เวย์
12% (9 votes)
ควรแก้กฎหมายให้จำคุกตลอดชีวิต เพราะเป็นคดีที่สร้างความหวาดกลัวอย่างร้ายแรงต่อมนุษยชาติ
28% (22 votes)
ควรแก้กฎหมายให้มีการประหารชีวิต เนื่องจากเป็นความผิดร้ายแรงที่ให้อภัยไม่ได้
17% (13 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 78 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ห้ามขายเหล้าวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

ดีแล้ว ทำตามหลักศาสนา ได้ผลพวงสุขภาพดีด้วย
27% (37 votes)
ไม่ดี ละเมิดสิทธิคนศาสนาอื่นๆ
17% (23 votes)
ดี แต่ไม่ควรออกเป็นกฎที่มีโทษทางอาญา
21% (29 votes)
ไม่ดี ของแบบนี้อยู่ที่ใจ อย่าใช้กฎหมายบังคับ
35% (48 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 137 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดว่าควรมีการจัดตั้ง องค์กรอิสระขึ้นใหม่ เพื่อป้องกันและต่อต้านการซ้อมทรมานหรือไม่

ไม่จำเป็น หน่วยงานที่มีอยู่ก็มีหน้าที่อยู่แล้ว
33% (20 votes)
ควรจัดตั้งขึ้นใหม่ หน่วยงานที่มีอยู่ไว้วางใจไม่ได้
67% (41 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 61 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ใครควรมีสิทธิเลือกตั้ง (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี
13% (28 votes)
พระภิกษุ สามเณร นักบวช
26% (56 votes)
นักโทษในเรือนจำ และในห้องขัง
27% (59 votes)
คนวิกลจริต
3% (6 votes)
พระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์
21% (45 votes)
คนไร้สัญชาติ หรือไร้เอกสารแสดงตัว
6% (12 votes)
อื่นๆ (โปรดระบุในคอมเมนท์)
5% (10 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 216 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

หากมีคน tag ภาพผิดกฎหมายมาบนหน้าเฟซบุ๊ค เจ้าของเฟซบุ๊คควรมีความผิดหรือไม่

ไม่มีความผิดเลย เป็นเพียงผู้ชม ไม่ได้ผลิต ไม่ได้ส่งต่อ
50% (67 votes)
มีความผิดต่อเมื่อมีการแจ้งเตือนแล้วยังไม่ลบออก
33% (45 votes)
มีความผิดต่อเมื่อพบเห็นแล้วยังไม่ลบออก
8% (11 votes)
มีความผิดทันที เพราะมีเนื้อหาผิดกฎหมายอยู่บนพื้นที่ที่ตนเป็นผู้ดูแล
9% (12 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 135 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คุณคิดเห็นอย่างไร? ที่ สทศ. จะเตรียมสอบการศึกษาระดับชาติขั้นอุดมศึกษา หรือ U-Net

เห็นด้วย เราควรมีการวัดระดับความรู้ของตัวเอง
0% (0 votes)
เห็นด้วย ที่จะเป็นมาตรฐานในอุดมศึกษาเดียวกัน
0% (0 votes)
เฉยๆ จะสอบก็ได้ หรือไม่ก็ได้เรายังไงก็ได้
0% (0 votes)
ไม่เห็นด้วย สอบแล้วไปเพื่ออะไร?
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว