เกาะกระแส

รองนายกฯ พบ ทักษิณ ที่นอร์เวย์

ไม่แปลก ก็นักการเมืองพบปะกัน
57% (30 votes)
ก็ดีเผื่อจะได้ปรองดอง
21% (11 votes)
ผิดมารยาท เพราะทักษิณมีคดีติดตัว
23% (12 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 53 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ควรทำอย่างไรกับกรณีคลิปศาลรัฐธรรมนูญ

ปล่อยไว้ ให้ประชาชนได้ตัดสินใจ
96% (215 votes)
ควรบล็อก เนื่องจากเป็นการทำลายสถาบันศาล
2% (5 votes)
ควรบล็อก เนื่องจากเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติ
2% (5 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 223 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

กำหนดให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้หญิง เห็นด้วยหรือไม่

เห็นด้วย
33% (7 votes)
ไม่เห็นด้วย
67% (14 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 21 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ผู้ดูแลเว็บไซด์ ควรจะต้องรับผิดชอบกับเนื้อหาบนเว็บไซด์เพียงไร

รับผิดทุกอย่างบนเว็บไซด์
7% (2 votes)
รับผิดเฉพาะเนื้อหา แต่ไม่รับผิดคนแสดงความเห็น
55% (16 votes)
รับผิดเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนแล้วเพิกเฉย
38% (11 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 29 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

เผยแพร่คลิปเสียงธัญญ่า สมควรหรือไม่

สมควรเพราะเป็นบุคคลสาธารณะ
13% (2 votes)
ไม่สมควร เป็นสิทธิส่วนบุคคล
56% (9 votes)
ไม่สมควร แต่ก็อยากรู้อยากเห็น
31% (5 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 16 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

การถือบัตรประชาชนไทย ควรเป็นอย่างไร

ควรให้ทำบัตรตั้งแต่แรกเกิด
11% (21 votes)
ควรให้ทำบัตรตั้งแต่ 1 ขวบ
1% (1 vote)
ควรให้ทำบัตรตอนอายุ 15 ปี (ปัจจุบัน)
80% (149 votes)
ไม่จำเป็นต้องมีบัตรประชาชน
9% (16 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 187 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ควรออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือไม่

ไม่ควรนิรโทษกรรม
68% (131 votes)
ควรนิรโทษกรรมเพื่อความปรองดอง
9% (17 votes)
ควรนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุม ส่วนแกนนำ นักการเมือง ผู้อยู่เบื้องหลังต้องรับผิด
10% (20 votes)
ควรนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุม ส่วนใครฆ่าประชาชนต้องรับผิด
13% (25 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 193 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

จะส่งเสริมให้นักเรียนต่างสถาบันรักกันอย่างไร

ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบัน
55% (24 votes)
รัฐบาล ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก
20% (9 votes)
จัดให้มีคาบเรียนคุณธรรมและจริยธรรม
0% (0 votes)
ย้ายสถาบันให้อยู่ห่างกัน
2% (1 vote)
สังคมควรปลูกฝังจิตสำนึกให้รักคนในชาติเดียวกัน
14% (6 votes)
ใช้สื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้เด็กรักกัน
9% (4 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 44 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

คุณอยากให้ทหารมีบทบาทอย่างไีรในสังคมไทย

ป้องกันภัยจากภายนอกประเทศอย่างเดียว
29% (25 votes)
ป้องกันภัยจากภายนอกประเทศ และแก้ไขปัญหายาเสพติด
14% (12 votes)
ป้องกันภัยจากภายนอกประเทศ แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบภายในประเทศ
33% (28 votes)
ไม่ควรมีทหาร มีเพียงกองกำลังป้องกันตนเอง
24% (21 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 86 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

กฎหมายเรื่องการพนันบอล ควรเป็นอย่างไร

ให้รัฐบาลเป็นเจ้ามือเอง แต่เอกชนเล่นกันเองไม่ได้
7% (2 votes)
เปิดเสรีให้การพนันบอลถูกต้องตามกฎหมาย
52% (15 votes)
ให้มีบทลงโทษผู้เล่นพนันบอล และเจ้ามือให้สูงขึ้น
17% (5 votes)
ให้การพนันผิดกฎหมายเหมือนเดิม แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้มงวดกว่านี้
14% (4 votes)
ออกกฎหมายให้ชาวบ้านผู้แจ้งเบาะแสได้รับค่าแจ้งเบาะแส ในจำนวนที่สูง
10% (3 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 29 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต