เกาะกระแส

ะำหะ

หกด
0% (0 votes)
ะำหะ
100% (2 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 2 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

บ้านและที่ดินราคาประเมิน 3 ล้านบาท ควรเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ เท่าใด ?

ไม่ควรเสียเลย
74% (248 votes)
ควรเก็บน้อยกว่า 15,000 บาทต่อปี
16% (54 votes)
ควรเก็บ 15,000 บาทต่อปี (ตามข้อเสนอปัจจุบัน)
6% (19 votes)
ควรเก็บมากกว่า 15,000 บาทต่อปี
4% (14 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 335 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ.ศาลทหาร ฉบับแก้ไขไหม?

เห็นด้วย เพราะจะทำให้มีมาตรฐานเดียวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
58% (521 votes)
เห็นด้วย เพราะยังไงก็ใช้แต่กับทหาร
7% (61 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะอาจถูกนำมาใช้กับพลเรือน
10% (89 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะมีมาตรา 46 อนุญาตให้ทหารควบคุมตัวบุคคลโดยพลการ
25% (220 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 891 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

คิดยังไงกับการแก้ไขมาตรา 7 ให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดประเด็นที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้และสังคมหาข้อยุติไม่ได้

เห็นด้วย เพราะจำเป็นต้องมีองค์กรที่ตัดสินชี้ขาด เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ
11% (16 votes)
เห็นด้วย เพราะจะตัดปัญหาการแอบอ้างสถาบัน เช่น การขอนายกพระราชทาน
2% (3 votes)
เห็นด้วย เพราะศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลาง น่าเชื่อถือ
1% (2 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่ยึดโยงกับประชาชน
18% (25 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการเพิ่มอำนาจ หน้าที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไป
17% (24 votes)
ไม่เห็นด้วย ควรยกเลิกมาตรา 7 เพราะเป็นปัญหามากกว่าทางออก
50% (70 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 140 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยหรือไม่?

เห็นด้วย เพราะเป็นคนดี มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ และจงรักภักดี
25% (541 votes)
เห็นด้วย เพราะจะได้ปฏิรูปประเทศให้เสร็จโดยเร็ว
5% (99 votes)
เห็นด้วย เพราะผ่านการโหวตอย่างเป็นเอกฉันท์โดย สนช.
1% (19 votes)
เห็นด้วย เพราะจะได้ดำเนินนโยบายต่อเนื่องหลังยึดอำนาจ
2% (33 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะพล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนเลือก สนช.
3% (57 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะสนช.ไม่ได้เป็นตัวแทนจากประชาชน
18% (387 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการควบตำแหน่งหัวหน้า คสช.ด้วย
2% (40 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะทำให้เกิดการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จและการตรวจสอบถ่วงดุลยากขึ้น
46% (996 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 2172 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ประชาชนควรให้ความสนใจต่อกิจการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในระดับใด?

ร่วมเสนอและผลักดันกฏหมายที่อยากเห็นผ่านการพิจารณาของ สนช.
16% (159 votes)
ร่วมเสนอและผลักดันกฏหมายเพื่อสร้างแรงกดดันให้ สนช. และ คสช.
3% (29 votes)
เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายเมื่อได้รับเชิญ
2% (22 votes)
ประท้วงกฏหมายที่ละเมิดสิทธิหรือไม่เป็นธรรม
12% (121 votes)
ประท้วงกฏหมายที่ออกจาก สนช.ทุกฉบับ เพราะ สนช.ไม่มีความชอบธรรม
50% (501 votes)
ไม่สนใจใยดีต่อ สนช. เฉยอย่างเดียว
16% (164 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 996 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ในยุคคสช. ไอเดียอยากปฏิรูปสังคม ควรผลักดันอย่างไรดี?

เสนอตรงสู่คสช. ให้สั่งการได้โดยเร็ว
10% (40 votes)
รอให้มีคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนค่อยเสนอ
2% (10 votes)
รอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก่อนค่อยเสนอ
88% (366 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 416 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

กิจกรรมหรือนโยบายใดที่จะนำไปสู่การปรองดอง

แต่งและเปิดเพลงปลุกใจ
1% (3 votes)
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง
2% (6 votes)
ให้ดูหนังฟรี ดูบอลโลกฟรี
0% (1 vote)
ชวนแกนนำแดง-เหลืองร่วมโต๊ะอาหาร
1% (2 votes)
จับกุมและลงโทษผู้ชุมนุมที่ทำให้เกิดความแตกแยก
4% (12 votes)
ไม่มีข้อใดนำไปสู่การปรองดองเลย
87% (256 votes)
อื่นๆ ช่วยคิดช่วยเสนอหน่อย
5% (15 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 295 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดบ่อยที่สุดในช่วงวันสงกรานต์

อุบัติเหตุ
34% (44 votes)
ลวนลาม
46% (59 votes)
ทะเลาะวิวาท
16% (21 votes)
ทำลายทรัพย์สิน
1% (1 vote)
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
2% (2 votes)
อื่นๆ โปรดระบุ
1% (1 vote)
คนโหวตทั้งหมด: 128 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ชุดนักโทษ ต้องมีหรือไม่?

ไม่ต้องมีชุดนักโทษ เพราะเป็นการตีตรา ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์
10% (16 votes)
มีชุดนักโทษก็ได้ แต่คนที่ยังไม่ถูกตัดสินไม่ควรถูกบังคับให้ใส่
54% (85 votes)
ต้องมีชุดนักโทษ เพื่อป้องกันการหลบหนีและง่ายต่อการดูแล
36% (56 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 157 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว