Articles

Procedure Problems
ก่อนจะมาถึงข้อวิเคราะห์ให้การชุมนุมเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองฯ และคำสั่งห้ามกระทำการลักษณะเดิมอีก วิธีพิจารณาคดีและทำคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญมีข้อสงสัยและปัญหาในทางกฎหมายที่ต้องพิจารณาหลายประการ
poll result
ไอลอว์เปิดแบบสอบถาม เช็คความคิดเห็นคนในสังคมเกี่ยวกับ #สมรสเท่าเทียม ก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีมติว่าประมวลกฎหมายแพ่งฯ ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันที่ 17 พ.ย. 64 ผู้ตอบแบบสอบถาม 99.9% เห็นด้วยให้มีกฎหมายรับรองสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศ
same sex marriage movement
ก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติว่าประมวลกฎหมายแพ่งฯ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 17 พ.ย. 2564 ชวนรับฟังเสียงจาก “ลูกหมี” และ “ซัน” ที่จะมาแชร์เรื่องราว มุมมอง สิ่งที่อยากบอกกับคนอื่นๆ และข้อเรียกร้องต่อรัฐสภาอันเป็นผู้แทนประชาชน
ที่ผ่านมา ภาคประชาชนมีความพยายามจะจัดการกับปัญหาตุลาการภิวัฒน์และการแทรงแซงความเป็นอิสระของศาลรัฐธรรมนูญด้วยการเสนอร่างรัฐธรรมนูญให้ "เซ็ตซีโร่องค์กรอิสระ" หรือทำการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แบบยกชุดไปแล้วหนึ่งครั้ง แต่ผลคือร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกตีตกไป จนกระทั่ง มีการเข้าชื่อเพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้ง ที่เรียกกันว่า "ร่างรื้อระบอบประยุทธ์" ที่นำโดยกลุุ่ม Resolution ที่มาพร้อมกับข้อเสนอในการจัดการกับสิ่งที่เรียกว่า "ตุลาการภิวัฒน์"
Draft Constitutional by Resolution
ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ "รื้อระบอบประยุทธ์" จากกลุ่ม Resolution ที่มาจากการเข้าชื่อของประชาชนเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา อีกครั้งหนึ่ง ถือเป็นภาคสามของการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 และเป็นครั้งที่สองที่ร่างจากประชาชนได้เข้าสู่สภา เนื้อหาสำคัญคือเสนอให้ยกเลิกวุฒิสภา แต่ยังคงต้องการเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. ด้วย
Facts not Exist
10 พฤศจิกายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ผลงาน "ช้ินโบว์แดง" อ่านคำวินิจฉัยในคดี "ล้มล้างการปกครอง" สั่งว่า การปราศรัยของอานนท์ นำภา, ไมค์ ภาณุพงศ์, รุ้ง ปนัสยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เข้าข่ายการกระทำที่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ทว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลอ้างในคำวินิจฉัยกลับมีจุดที่ไม่กระจ่างอยู่หลายจุด
Constitution Court Decision Analysis
10 พฤศจิกายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิฉัยให้การปราศรัยของ อานนท์ นำภา รุ้ง-ปนัสยา และ ไมค์ ภาณุพงศ์ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพอันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต ซึ่งคำวินิจฉัยยนี้ย่อมส่งผลต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
same sex marriage movement
ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวอย่างเท่าเทียมกัน แต่อีกหลายประเทศทั่วโลกล้วนผ่านขั้นตอนการต่อสู้มาแล้ว บ้างไปถึงปลายทางของสมรสเท่าเทียม แต่จำนวนไม่น้อยยังคงเก็บชัยชนะระหว่างทางอยู่ 
New Zealand Covid-19 measures
นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่มีอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อจำนวนประชากรในระดับที่ค่อนข้างต่ำ แม้นิวซีแลนด์จะไม่มีมาตรการเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกจากเคหสถานในยามวิกาล แต่ก็ใช้ "ระบบเตือนภัยสี่ระดับ" เลือกใช้มาตรการได้ตามความรุนแรงของสถานการณ์
curfew in france
ฝรั่งเศส เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ใช้มาตรการล็อคดาวน์เพื่อสู้กับโควิด-19 ถึงสามครั้ง และใช้มาตรการ "เคอร์ฟิว" ห้ามออกจากบ้านในยามวิกาลเป็นระยะๆ แต่ยกเลิกเคอร์ฟิวไปแล้วเมื่อ 20 มิถุนายน 2564