Articles

constitution amendments policy
ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเคยถูกนำเสนอเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญในการเลือกตั้ง 66 หรือแม้จะไม่เป็นนโยบายแต่หลายพรรคก็เคยมีการพูดถึงและเคยมีความพยายามเสนอร่างแก้ไขมาก่อนหน้า
ect meeting
วีวอทช์ (We Watch) และเครือข่ายประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเดินทางมาพูดคุยและยื่นหนังสือข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกกต. เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการเลือกตั้งครั้งต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่รัฐบาลใหม่สามารถทำได้ในสภาวะไม่ปกติคือการเริ่มกระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่และคืนอำนาจให้ประชาชนทันทีที่เงื่อนไขของ สว. หายไปจากสมการ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงเจตจำนงอีกครั้งในสนามที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
250 senate quote
19 ก.ค.66 สว.เสรี สุวรรณภานนท์ อภิปรายระหว่างการพิจารณาญัตติเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ คนเดิมเป็นการเสนอญัตติซ้ำหรือไม่ โดยคำกล่าวอ้างสนับสนุนมีจุดที่ไม่ถูกต้อง "3 ชื่อบัญชีแคนดิเดตนายกฯ ไม่ได้มีเพื่อบังคับพิจารณาชื่อหนึ่งคนหนึ่งครั้ง"
Thailand's 2017 constitution make election winners losing
เครื่องมือสืบทอดอำนาจของ คสช. อย่างรัฐธรรมนูญ 2560 ได้วางกลไกสำคัญในการสืบทอดอำนาจโดยเฉพาะมาตรา 272 ที่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ได้ นั่นจึงกลายเป็นปราการด่านสำคัญที่มีส่วนในการขวางพรรคอันดับหนึ่งจากการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งในปี 2562 และการเลือกตั้งในปี 2566 จากการได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
MP Salary
ในช่วงหาเสียงเหล่านักการเมืองทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่มักใช้ข้อความในทำนองว่า ‘อาสารับใช้ประชาชน’ แต่อย่างไรเสีย การเข้าสภาไปทำหน้าที่ สส.ไม่ใช่งานจิตอาสา ค่าตอบแทนน้ำพักน้ำแรงของคนเหล่านี้ล้วนมาจากภาษีของประชาชนทั่วประเทศที่ฝากความหวังไว้
66 days after elections still don't have government
ขณะที่ “ค่าเฉลี่ยวันรอรัฐบาล” อยู่ที่ 31 วันจากการเลือกตั้งของไทยทั้งหมด 27 ครั้ง ซึ่งการเลือกตั้ง 2566 ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ทะยานสู่อันดับสองของการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนรอการมีรัฐบาลใหม่ยาวนานที่สุด
ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญมีแนวโน้มตัดสินให้โทษกับพรรคฝ่ายตรงข้ามกับ คสช. ในขณะที่หากเป็นเหล่าทหารโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมีคำวินิจฉัยที่เป็นคุณ รวมคำวินิจฉัยสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อการเมืองไทย
Status of the King and Lese majeste Law in debate for Prime Minister
ประเด็นเกี่ยวกับสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกมาอภิปรายระหว่างการประชุมรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โดยสมาชิกพรรครัฐบาลเดิมและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนใช้ประเด็นดังกล่าวมาเป็นเหตุผลรับรองการลงมติไม่เห็นชอบพิธาเป็นนายก  
constitutional court judges
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดเก้าราย ส่วนใหญ่หกคน เป็นตุลาการที่มาจากรัฐธรรมนูญ 2560 ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาชุดพิเศษ และมีวาระการดำรงตำแหน่งเจ็ดปี อีกสามราย มีวาระดำรงตำแหน่งเก้าปี ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งเก้าคน จะพ้นจากตำแหน่งในเวลาแตกต่างกัน