Articles

Stop Senate PM Vote
การล่ารายชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ตัดอำนาจวุฒิสภา (ส.ว.) เลือกนายกรัฐมนตรี นำโดย “คณะรณรงค์แก้ไข รธน. มาตรา 272” ได้รายชื่อประชาชนเกิน 50,000 รายชื่อ เรียบร้อยแล้วแต่ประชาชนยังสามารถลงชื่อเพิ่มได้เพื่อร่วมส่งเสียงให้รัฐสภารับฟังได้
the dire fate of clans in Palang Pracharat
พลังประชารัฐต้องผ่านความขัดแย้งมาหลายยก มีหลายคนต้องลาจากพรรคไปพร้อมกับความแค้นสุมอก บางคนต้องเสียตำแหน่งผู้แทน และอีกหลายคนแม้จะยังอยู่ในพรรค แต่ความไม่พอใจก็สั่งสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนพร้อมจะระเบิดออกมาเป็นศึกระลอกใหม่ได้อีก และนี่คือชะตากรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในพรรคพลังประชารัฐในปัจจุบัน
Constitutional Amendment 2021: A Year in Review
จากการติดตามความเคลื่อนไหวของสภาโดยไอลอว์ ความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญตลอดปี 2564 ยิ่งแสดงให้เห็นว่ากลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วางไว้นั้น “ยากลำบาก” เพียงใด ในปีนี้ มีเพียงหนึ่งร่างที่สามารถผ่านด่านวุฒิสภาจนสามารถแก้ไขได้สำเร็จ ซึ่งก็คือการแก้ไขระบบเลือกตั้ง
foreign migrant workers
จากกรณีโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ได้กำหนดเงื่อนไข “สัญชาติไทย” ในการรับเงินเยียวยา ส่งผลให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิรับเงินเยียวยาจากโครงการนี้ได้ ตัวแทนแรงงานจึงยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในหลักความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ
list of MPs accepting the coup's principle
เปิดผลลงมติ ไม่รับหลักการ #ปลดอาวุธคสช. พบฝ่ายรัฐบาลเท “ไม่เห็นด้วย” ส.ส.ประชาธิปัตย์ 4 คนสวนมติ สาทิตย์ วงศ์หนองเคย และแนน บุณย์ธิดา สมชัย ลงมติ “เห็นด้วย” ฝ่ายค้านที่ไปสนับสนุนรัฐบาลล้วน “หน้าเดิม” แต่ขาดลงมติเยอะเป็นผลให้เสียงเห็นด้วยมีแค่ 162
Abolish NCPO's Legacy
หลังการเลือกตั้ง 2562 มีความพยายามใช้เวทีรัฐสภาในการขจัดมรดก คสชซ หลายครั้งแต่ก็ประสบความล้มเหลว ที่ผ่านมีความพยายามทั้งหมดแปดครั้ง โดยสามวิธีการที่จะใช้เวทีรัฐสภาปลดอาวุธ คสช. แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ     
discrimination
ระเบียบของสภาทนายความ ยังคงกำหนดการแต่งกายของผู้ที่จะสอบใบอนุญาตว่าความต้องแต่งกายยึดตามเพศกำเนิด สำหรับผู้ที่มีเพศสภาพต่างจากเพศกำเนิด ยังต้องใช้ระบบขออนุญาตเพื่อให้สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดคะแนนสอบ
justice for foreign migrant workers
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) พร้อมตัวแทนแรงงาน ยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความเป็นธรรม จากกรณีที่กระทรวงแรงงานได้กำหนดเงื่อนไขของโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ไว้เฉพาะผู้ประกันตนที่มี “สัญชาติไทย”
discrimination against foreign migrant workers
ผู้ตรวจการแผ่นดินระบุ โครงการ “ม.33เรารักกัน” ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเป็นบุคคลสัญชาติไทย มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจากความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ พร้อมยกเหตุผล “สัญชาติ” คนละความหมายกับ “เชื้อชาติ”
Senate commercial and industrial committee push for CPTPP admission
6 ตุลาคม 2564 คณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม (กมธ.พาณิชย์ฯ) วุฒิสภา ส่งข้อเสนอให้กับนายกรัฐมนตรี เร่งรัดให้ไทยเริ่มกระบวนการขอเจรจาเข้าเป็นภาคีความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)