Articles

document
สัมมนา "อนาคตสังคมไทยโปร่งใส จากการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ" เผยผลการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมถึง วงเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวืชาการด้านนี้ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ
112
การเมืองวันนี้ทำให้กฎหมายอาญามาตรา112 หรือ "กฎหมายหมิ่น" ตกเป็นเป้าถูกโจมตีอย่างหนัก งานชิ้นนี้รวมกระแสความเคลื่อนไหวในสังคม ว่ามีใคร กลุ่มใด ทำอะไรอยู่บ้าง
vote
หลายคนรู้แต่ว่าเมื่อไม่ได้ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสียสิทธิอะไร หรือบางครั้งก็มีความเชื่อว่าหากไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิในการลงชื่อเสนอกฎหมาย เรื่องราวเหล่านี้เรามีคำตอบให้แล้ว
ผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยร่วมกันระดมชื่อถึงประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสาคามและสังคมไทย เรียกร้องให้ปฏิรูประบบการรับน้อง / ห้องเชียร์ โดยเห็นว่ากิจกรรมรับน้องมาจากระบบคิดแบบโซตัสหรือรุ่นพี่เป็นใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้ใช้ความรุนแรงอย่างเสรีปลอดจากความรับผิดชอบ
semenar
งานเสวนาทางวิชาการการเมืองไทยกับพรรคการเมือง ในหัวข้อ “บทบาทภาคประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย”ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับมูลนิธิคอนราดอเดนาวร์
culture
บทความจากไอลอว์ เผยกรณีปัญหาการตีความพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ.2551 ที่ยังสับสน และกระทบต่อสิทธิในการแสดงออก จึงต้องฝากความหวังไว้ที่ คดี Insects in the Backyard
idcard
กฎหมายฮาเฮตอนที่ 10 เมื่อเด็กเจ็ดขวบต้องทำบัตรประชาชน
112
อนุกรรมการด้านสิทธิฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้จัดวงพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหา กรณีการบังคับใช้มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา โดยมีนักวิชาการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้เข้าร่วมรับฟังอื่นๆเป็นจำนวนมาก
death is not juctice
แอมเนสตี้เปิดสถิติ ประเทศต่างๆ มีแนวโน้มยกเิลิกโทษประหารชีวิตมากขึ้น ขณะที่ปี 2552 ไทยเอาโทษประหารกลับมาใช้อีกครั้ง ก้าวหน้าหรือถอยหลัง เราจะไปทางไหน?
uganda protest
สภาอูกันดาส่อเค้า ออกกฎหมายประหารชีวิตเกย์ ทั่วโลกระดมชื่อค้านภายใน 24 ชม.